2006, Časová línia, České mestá, Česko, Krajina, Mestá, Mestá, Zahraničie

Rychnov nad Kněžnou – malé mestečko vo východných Čechách

Hits: 1427

nad Kněžnou sa nachádza na východ od Hradca Králové a neďaleko od poľských hraníc. Bol som v ňom viackrát, vždy na mňa pôsobilo ako príjemné, pokojné mestečko.

Nemecký názov pre Rychnov je . Jeho rozloha je necelých 35 km2. Historické jadro je mestkou pamiatkovou zónou (wikipedia.cs). Prvá písomná zmienka o Rychnove je z 1.2.1258 v listine Přemysla Otakara II., kde je uvedený ako jeden zo svedkov – Heřman z Rychnova (rychnov-city.cz). S mestečkom bol založený aj . Rychnovskí  až do začiatku 15. storočia boli potomkovia Heřmana (wikipedia.cs). V roku 1783 bol v Rychnove zriadený . V roku 1950 došlo k pripojeniu niektorých okolitých obcí. Neskôr k ich osamostatneniu a od 1.1.1981 opäť k pripojeniu Dlohé Vsi, Jahodova, Jam, , , Litohradu, Lukavíc, Nového a Starého Lokota, Rovně, Slemena a Synkova. Po roku 1989 došlo k osamostatneniu obcí , , a . V súčasnosti má Rychnov tieto časti: , , , , , , , Rychnov. Leží vo východných Čechách, v podhorí Orlických hôr, preteká ním  (rychnov-city.cz).

V meste žije takmer 12000 obyvateľov (rychnov-city.cz). Známy je , počiatky vý tejto barokovej stavby spadajú do roku 1670. Cca v roku 1722 bol rozšírený, autorstvo je pripisované Giovannimu Santinimu (rychnov-city.cz). Pôvodnú stavbu má na svedomí pravdepodobne (kolowrat.com). Známe Rychnova: herec a dramatik .

Use to Comment on this Post