2009, 2010, 2012, 2013, Časová línia, Neživé, Stavby, TOP

Staré domy

Hits: 1961

Use Facebook to Comment on this Post

2013, Časová línia, Horné Považie, Krajina, Obce, Považské obce, Slovenská krajina, Slovenské obce

Súľov – Hradná

Hits: 2151

Obec leží v Súľov­skej kot­li­ne, na juho­vý­chod­nom výbež­ku okre­su Byt­ča. Rodáč­kou obce je spe­váč­ka Zuza­na Sma­ta­no­vá (Wiki­pe­dia).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2013, 2014, Časová línia, Horné Považie, Krajina, Slovenská krajina

Horné Považie

Hits: 3215

Hor­né Pova­žie tvo­ria okre­sy Žili­na, Byt­ča, Považ­ská Bys­tri­ca a sever­ná časť okre­su Púchov (slo​vak​re​gi​on​.sk). 

Use Facebook to Comment on this Post