2006, Časová línia, České mestá, Česko, Krajina, Mestá, Mestá, Zahraničie

Rychnov nad Kněžnou – malé mestečko vo východných Čechách

Hits: 1246

Rychnov nad Kněžnou sa nachádza na východ od Hradca Králové a neďaleko od poľských hraníc. Bol som v ňom viackrát, vždy na mňa pôsobilo ako príjemné, pokojné mestečko.

Nemecký názov pre Rychnov je Reichenau and der Knieschna. Jeho rozloha je necelých 35 km2. Historické jadro je mestkou pamiatkovou zónou (wikipedia.cs). Prvá písomná zmienka o Rychnove je z 1.2.1258 v listine Přemysla Otakara II., kde je uvedený ako jeden zo svedkov Hermann de Richenawe – Heřman z Rychnova (rychnov-city.cz). S mestečkom bol založený aj kostol svätého Havla. Rychnovskí páni až do začiatku 15. storočia boli potomkovia Heřmana (wikipedia.cs). V roku 1783 bol v Rychnove zriadený vrchnostenský súd. V roku 1950 došlo k pripojeniu niektorých okolitých obcí. Neskôr k ich osamostatneniu a od 1.1.1981 opäť k pripojeniu Dlohé Vsi, Jahodova, Jam, Jedliny, Lipovky, Litohradu, Lukavíc, Nového a Starého Lokota, Rovně, Slemena a Synkova. Po roku 1989 došlo k osamostatneniu obcí Jahodov, Lukavice, Slemeno a Synkov. V súčasnosti má Rychnov tieto časti: Dlouhá Ves, Jámy, Lipovka, Litohrady, Lokot, Panská Habrová, Roveň, Rychnov. Leží vo východných Čechách, v podhorí Orlických hôr, preteká ním rieka Kněžna (rychnov-city.cz).

V meste žije takmer 12000 obyvateľov (rychnov-city.cz). Známy je Kolowratský zámok, počiatky výstavby tejto barokovej stavby spadajú do roku 1670. Cca v roku 1722 bol rozšírený, autorstvo je pripisované Giovannimu Santinimu (rychnov-city.cz). Pôvodnú stavbu má na svedomí pravdepodobne Domenico Orsi (kolowrat.com). Známe osobnosti Rychnova: herec a dramatik Jiří Šlitr.

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post