2011, 2014, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, Tatry

Tatranské Matliare

Hits: 1786

Z Tatranských Matliarov je výhľad predovšetkým na Lomnický štít (Peter Kaclík). Tatranské Matliare ležia vo výške 885 metrov (vysoke-tatry.info). Žije tu 101 obyvateľov. Maďarský názov obce je Tátramatlárháza, Matlárháza, nemecký  Tatra-Matlarenau, poľský Tatrzańskie Matlary. Matliare sú rekreačná osada a miestna časť mesta Vysoké Tatry. Cez obec preteká Skalnatý potok (Wikipedia). Obec vznikla v roku 1884, ale už v 14. storočí bol v tejto lokalite majer, ktorého osadníkmi boli tirolskí kolonisti (vysoke-tatry.info). Prišli sem z horskej usadlosti Matrei. V kežmaskom archíve sa v listine z roku 1326 spomína ako Martyrumfalua. Osada okolo roku 1360 zanikla, ale zachoval sa názov tejto oblasti – Matreirer laren – horské pasienky Matreičanov. Tento názov sa neskôr menil na Maklar, Mekler, Metler, Matlaren, Matliare, Matlarháza, Tatranské Matliare (Ivan Bohuš). Začiatky terajších Matliarov siahajú do roku 1884, vznikli ako súkromné letovisko Mateja Loischa, ktorý tu v roku 1889 postavil hotel (vysoketatry.com). V roku 1928 vystavali v Matliaroch hotel Esplanade, ktorý sa po II. svetovej vojne stal centrálnym objektom vojenskej ozdravovne. V osemdesiatych rokoch pribudli veľké zotavovne Hutník a Metalurg (vysoke-tatry.info).

Literatúra

Ivan Bohuš, 1996: Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier, Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica, ISBN 80-967522-7-8

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Časová línia, Ľudská, Príroda, Živočíchy

Vtáčie búdky v Piešťanskom parku a ich návštevníci

Hits: 3018

V parku v Piešťanoch sa nachádza, v jeho centrálnej časti, množstvo búdiek, kam chodí celé roky prikrmovať vtáky pán Karol Fano. Už od roku 1970. Nie raz som ho tam stretol. Chodí pravidelne v rovnakú hodinu, vtáky si naňho už určite zvykli. Iste aj vďaka tomu to je vďačné miesto pre fotografa.

Za sledované obdobie celého roka kŕmidlo navštívilo 28 druhov vtákov. Predovšetkým sýkorka veľká a vrabec poľný. Veľmi častými návštevníkmi je brhlík obyčajný, ďateľ veľký a ďateľ prostredný. Často sa objaví drozd čierny, hrdlička záhradná a sýkorka belasá. Občas priletí sýkorka mlynárka, sýkorka uhliarka, sýkorka hôrna, sýkorka chochlatá, zelienka obyčajná, kanárik poľný, pinka obyčajná. Zriedkavo vrabec domový, havran, kavka, vrana popolavá, sojka, škorec, kačica divá. V zime červienka obyčajná, glezg obyčajný, čížik obyčajný, pinka severská, kôrovník dlhoprstý. Občas uloví na kŕmidle nejakého vtáka aj jastrab krahulec (Kaňuščák, 2012).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2010, Časová línia, Chorvátsko, Krajina, Zahraničie

Pitve - centrálna časť Hvaru

Hits: 3431

Keď som mal to šťastie byť na Hvare, najviac sa mi páčilo Pitve. Bohužiaľ, viac som cez Pitve len prechádzal, ako v ňom aj bol. Pitve sa nachádza zhruba v strede ostrova Hvar, medzi Jelsou a Ivan Dolac. Patrí k najstaršie osídleným oblastiam ostrova (mrki.info). V roku 1921 tu žilo 756 obyvateľov, dnes ich tu žije pravdepodobne menej ako 100 (Wikipedia ENG).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post