Hits: 2006

sa nachádza neďaleko od Brezovej pod Bradlom. Je rodiskom Milan Rastislava Štefánika.

Sú kopaničiarskou oblasťou, pozostáva z deviatich usadlostí: , Dolné , , , , , , , (kosariska.sk). Ležia v nadmorskej výške 349 metrov nad morom na rozhraní Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny. Na ploche 11.53 km2 tu žije 436 obyvateľov (Wikipedia).  mal zrejme v čase rímskom strážnu funkciu. Obohnaný priestor hradiska tvoril ť , ktorá bola pravdepodobne predchodcom Košarísk, o čom svedčia z haltštatskej doby (szm.com). Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1786 (Wikipedia). s priľahlými obcami patrili poddanskej obci Brezová a Čachtickému panstvu. Obyvatelia sa venovali väčšinou pastierstvu. Samostatnou obcou sa stali v roku 1786. V roku 1870 si zvolili za prvého farára Pavla Štefánika z Krajného, ktorý bol otcom Milana Rastislava Štefánika (kosariska.sk). 

Use to Comment on this Post