2011, 2012, 2013, Časová línia, Krajina, Rakúsko, Zahraničie

Engelhartstetten – krajina v tesnej blízkosti Bratislavy

Hits: 1696

Engelhartstetten je obec Dolného Rakúska, neďaleko od Bratislavy (Wikipedia). Leží v najnižšie položenom mieste Moravského poľa. Naprieč ním pretekajú potoky Rußbach a Stempfelbach (Wikipedia CZ). Slovenský názov je Poturno. Žije tu 1909 obyvateľov. Leží v nadmorskej výške 143 metrov nad morom. Nachádzajú sa tu zámky Hof a Niederweiden. S Bratislavou ju spája Cyklomost Slobody (Wikipedia). Delí sa na viacero katastrálnych území: Engelhartstetten, Groißenbrunn, Loimersdorf, Markthof, Stopfenreuth. V obci Engelhartstetten je viacero kolónií Charvátov. V katastrálnom území Loimersdorf žila ešte v polovici 20. storočia silná skupina obyvateľov chorvátského pôvodu. Aj dnes sú bežné chorvátske priezviská (Wikipedia CZ).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2010, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Slovenská krajina

Ducové

Hits: 1390

Ducové je obec na Dolnom Považí, ležiaca asi 4 km od Piešťan v nadmorskej výške 200 metrov nad morom. Na ploche 2.63 km2 žije 457 obyvateľov. Prvá písomná zmienka je z roku 1348. pod názvom Duchreuy (Krupa Vladimír). Nad obcou sa nachádza archeologická lokalita Kostolec, veľkomoravský veľmožský dvorec s rotundou (Wikipedia). Ďalšie historické názvy obce: Duczev, De-chobrod, Ducibrod, Ducybrod, Duczowa, Ducó, Duczo, Duczove, Duczowa, Duczó, Dutzo, Duczowe, Duczowce, Ducow, Ducov (Marián Klčo, Vladimír Krupa).

Najstaršie osídlenie Ducového pochádza z mladšej časti staršej doby kamennej, patrí do obdobia gravettienskej kultúry (26 000 – 14 000 rokov pred n. l.). Zistilo sa na lokalite Kostolec, ale aj na ďalších miestach v chotári obce. Poloha Kostolec je rozdelená v nerovnakej veľkosti medzi Ducové a Hubinu. Z archeol­ogického a historického hľadiska patrí medzi významné slovanské lokality. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Najvýznamnejšie osídlenie Kostolca z hľadiska našich národných dejín predstavuje slovenské osídlenie z 9. – 10. storočia. Vybudované opevnenie – palisáda z dubových kolov, obytné časti – zrubové domy a kostolík – rotunda sú charakterizované ako súčasť veľmožského dvorca sídla príslušníkov dvorskej aristokracie. Po definitívnom zániku dvorca sa jeho plocha používala až do polovice 19. storočia ako cintorín. V polovici 15. storočia pravdepodobne v súvislosti s aktivitou husitských a bratríckych vojsk na Považí bolo na Kostolci vybudované vojenské stanovisko – základňa. Obyvatelia obce sa venovali hlavne poľnohospodárstvu. Od polovice 16. storočia hralo úlohu aj vinohradníctvo. V roku 1598 bolo v obci 11 domov. V roku 1787 24 domov a 157 obyvateľov. V roku 1900 24 domov a 164 obyvateľov. Od 5.7.1990 sa na sviatok svätého Cyrila a Metoda uskutočnil prvý ročník Národnej púte na Kostolec. Púte sa konajú od tohto roku pravidelne (Marián Klčo, Vladimír Krupa).

Literatúra

  • Krupa Vladimír, Ducové. In: Šüle Peter, 2005: Encyklopédia miest a obcí Slovenska. Lučenec: PS-LINE, ISBN 80-969388-8-6. p. 138.

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2010, Časová línia, Krajina, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce, Spiš, Spišské obce

Spišský Štvrtok

Hits: 2573

Spišský Štvrtok som navštívil pri svojom putovaní okolo Levoče.

Maďarský názov obce je Csütörtökhely, nemecký Donnersmarkt. Na niečo cez 14 km2 žije asi 2 500 obyvateľov. Leží na križovatke dávnych súčasných medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou. Na Levoču, Hrabušice a na Gemer.(wikipedia.sk). Leží v Hornádskej kotline v okrese Levoča. Je bránou do Slovenského rajaMyšia hôrka ráta svoj vek na 3500 rokov a nazývajú ju aj Spišskými Mykénmi. Obec bola už od 10. storočia trhovou osadou a strediskom spišských kopijníkov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1263 (spisskystvrtok.sk). Okolie obce bolo osídlené už v praveku. Našli sa tu stopy po človekovi z mladšej doby bronzovej i železnej – halštatskej. Najväčší význam však má objav pravekého organizovaného mestečka v Myšej Hôrke, ktoré bolo opevnené najstarším murivom v strednej Európe a život v ňom pulzoval pred 3500 rokmi. V blízkosti boli aj centrá slovanského veľkomoravského osídlenia. Akiste na mieste dnešnej obce bola stará trhová osada. V 11. storočí sa obce zmocnili Maďari, obec pomenovali podľa uhorského kráľa na Villa sancti Ladislai – Obec svätého Ladislava. Svätý Ladislav sa stal patrónom obce. Ďalšie názvy obce: Quintoforum, Villa Santi Ladislai, Villa Santi Ladislavsi, Osada sv. Ladislava, Santus Ladislaus, Štwartok, Forumquintum, Donnersmark, Quinto, Zenthlazlou, Chetherthekhel, Csutortokhrly, Donners Marckt, Donnersmarkt, Štwrtek, Štvrtek, Štwartek, Doners-Marck, Čtwrtek, Cžtevrtek, Csötörtökfalu, Štvrtek nad Hernádom, Štvrtok. V obci je kostol svätého Ladislava s kaplnkou Zápoľských. Spočiatku, ešte pred nájazdami Tatárov bol drevený, pri rekonštrukcii bol postavený v románskom slohu. V roku 1402 bol postavený nový gotický kostol, ktorý bol v 18. storočí barokizovaný klenbou (wikipedia.sk).

Use Facebook to Comment on this Post

2010, Časová línia, Krajina, Šariš, Slovenská krajina

Pusté Pole

Hits: 1558

Šarišská obec Puste Pole leží v doline potoka Hradlová, na styku Levočských vrchov a pohoria Čergov. Nachádza sa v nadmorskej výške 560 metrov nad morom, severozápadne od rovnomenného sedla. Na rozlohe 3.24 km2 žije 222 obyvateľov. Od roku 1956 je obec odčlenená od obce KrivanyPrvá písomná zmienka o obci je z roku 1270 pod názvom Bachamezey. Dedina koncom 15. storočia zanikla, jej kataster spustol, čo sa odrazilo v pomenovaní Pusté Pole pri novo založenej obce Vislanka. V roku 1956 prevzala osamostatnením obec názov Pusté Pole (Wikipedia).

Use Facebook to Comment on this Post