Hits: 2936

sa nachádza neďaleko Krajného. Za ňou nasleduje , Sychrov, Jeruzalem a Matejovec. Zmätočná je tabuľa na začiatku tejto , pretože na nej je názov Konkúšova dolina. Lenže táto obec je o niečo vyššie.

Use to Comment on this Post