Hits: 1657

Pod­ky­la­va je oblasť pri obci Kraj­né. Kopa­ni­čiar­ska obec Pod­ky­la­va sa v roku 1709 spo­mí­na ako súčasť Čach­tic­ké­ho pan­stva (Infor­mač­ná tabuľa).

Use Facebook to Comment on this Post