2010, 2012, Časová línia, Krajina, Mestá, Mestá, Orava, Slovenská krajina, Slovenské mestá

Tvrdošín

Hits: 1608

Tvrdošín je najstaršie mesto na Orave, v ktorom dnes žije asi 9300 obyvateľov. V roku 1265 sa mesto spomína ako Toardosina. Drevený gotický Kostol všetkých svätých v Tvrdošíne pochádza z polovice 15. storočia. 7.7.2008 bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Bol rekonštruovaný v rokoch 1986 – 1993. Dnešná podoba je renesančná úprava kostolíka z rokov 1650, 1653 – 1654. Raritou je barokový oltár z 2. polovice 17. až začiatku 18. storočia. Architektúru tvrdošínskeho dreveného kostola nemôžeme zaradiť do tradičného vývoja. Vychádza z čistých slohových prvkov a vyhýba sa ľudovej tradícii. Vytvára vlastné umelecké hodnoty odlišné od bežného vidieckeho prostredia. Nie je to eklekticizmus, je to vytvorenie celkom novej hodnoty, ktorá priam volala po záchrane (tvrdosin.sk).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2012, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Mestá, Mestá, Slovenská krajina, Slovenské mestá

Trnava – slovenský Rím

Hits: 2933

Trnava – slovenský Rím je mesto s bohatou históriou, ležiace v Podunajskej nížine. Trnave je krajské mesto, a je a vždy bolo, jedným z významných miest Slovenska. Leží v centre Trnavskej pahorkatiny. V meste sa zachovalo historické jadro, dokonca aj hradby. Rozloha mesta je 72 km2 (trnava.sk). Ku 31.12.2011 tu žilo 66 219 obyvateľov (Wikipedia). Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1211. V dobe vzniku patrila medzi najväčšie mestá Európy. Peter Pázmaň založil v roku 1635 Trnavskú univerzitu. Do roku 1777 bola najväčšou a najvýznamnejšou inštitúciou v bývalom Uhorsku. V Trnave bola koncom 18. storočia Antonom Bernolákom kodifikovaná slovenčina (trnava.sk). Dnes je v Trnave aj Univerzita Cyrila a Metoda a Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity – MTF STU. V Trnave sa narodil hudobný skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský, básnik Miroslav Válek. Pôsobili tu aj spisovatelia Jozef Ignác Bajza a Svetozár Hurban-Vajanský, historik Matúš Kučera, fotograf Tibor Huszár (Wikipedia). V meste sa konáva Dobrofest, Tradičný trnavský jarmok, Trnavské kultúrne leto, Trnavské organové dni, Festival Lumen. Nachádza sa tu divadlo Jána Palárika, knižnica Juraja Fándlyho, Západoslovenské múzeum, amfiteáter. Niektoré pamätihodnosti: mestská veža, baroková Trnavská univerzita, kostol sv. Heleny z roku 1238, klariský kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie z 13. storočia, bazilika svätého Mikuláša z roku 1380, univerzitná katedrála svätého Jána Krstiteľa, františkánsky kostol svätého Jakuba, apoštola, pavlínsky kostol svätého Jozefa, jezuitský kostol Najsvätejšej trojice, uršulínsky kostol svätej Anny (Wikipedia). Pomerne známe sú sídliská Družba. Neďaleko od mesta sa nachádza pekná lokalita – rybníky Kamenný mlyn.

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2012, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Príroda, Slovenská krajina, Stromy

Ona a on – najstaršie stromy v Piešťanoch

Hits: 3455

Dva topole čierne (Populus nigra) stoja na ľavom brehu Váhu. Sú to najstaršie stromy v Piešťanoch. Ich odhadovaný vek je 100 rokov. Obvod ich kmeňov je 557 a 610 cm. Ich koruny dosahujú 25 a 29 metrov.

Odkazy

 

Use Facebook to Comment on this Post

2009, Časová línia, Európske mestá, Krajina, Mestá, Mestá, Talianske mestá, Taliansko

Jesolo – prímorská dovolenková oblasť severného Talianska

Hits: 2811

Jesolo sa nachádza na severe Talianska pri pobreží Jadranu. Veľmi blízko Benátok. Staroveké meno mesta Jesolo Equilium pochádza z latinského equus, alebo venetica ekvo, čo znamená mesto koní. Iné historické názvy: Equilo, Lesulo, Jexulo, Jexollo, Jesolum. V Taliansku sa toto mesto často označuje ako Iesolo (jesolo.biz).

Odkazy

 

Use Facebook to Comment on this Post