Hits: 7967

Zdroje, z ktorých môžete čerpať sú rôzne. Nie je práve najľahšie sa o nich dozvedieť, preto niektoré z nich uvediem. Ja by som každému, koho aspoň trochu zaujíma jeho pôvod, prípadne , odporúčal v prvom rade sa opýtať svojich vlastných rodičov, starých rodičov, strýkov atď na svoju rodinu. Tam by mali všetci začať, aj tí, ktorí si myslia, že od nich vedia dosť. Ak toto absolvujete, budete mať kostru, na ktorej sa dá stavať. Nie vždy sú tieto na 100 % pravdivé, ale je to výborná pomôcka. Okrem toho, sa dozvie popri tom kopec vecí, ktoré v papieroch nemôže nájsť. Nasleduje tá ťažšia stránka. Matriky a a iné inštitúcie. Netreba však zabúdať na časopisy, knihy, múzeá, fary atď. Samozrejme, že aj Internet môže pomôcť pri hľadaní, týka sa to najmä zahraničia. Ktovie, dnešný informačný svet sa rozvíja chvalabohu aj týmto smerom, možno sa dočkáme aj kvalitných informácií tohto druhu na Internete.

Oblastné, okresné a špeciálne SR (neúplne)

 • Banská Bystrica, Námestie 1, 974 01
 • Banská Bystrica, Sládkovičova 1, 974 05
 • , Dlhý rad 16, 085 77
 • , Tehelná.1, 972 01
 • Bratislava, Križkova 7, 811 04
 • , Kaštieľ‘ 049 51
 • , Kaštieľ 014 35
 • , Palárikova 1158, 022 01
 • , Ostrá – Kaštieľ, 962 61
 • , Matuškova 1654/8, 026 01
 • Humenné, Štúrova ulice 1, 066 80
 • , Červenej armády 15, 945 36
 • , Bačíkova 1, 041 56
 • , Kováčska 20/1, 040 01, Archív Mesta Košíc
 • , Kováčska 20/II, 042 11
 • , Námestie 1 mája 4/7, 976 01
 • , Vojenská 1
 • , Mierové námestie 7, 054 01
 • , Školská 4, 031 01
 • , Kubínyiho námestie 984 01
 • , S. Tučeka 4, 071 01
 • Martin, Vajanského nábrežie 1, 036 58
 • , Dolná 140, 900 01
 • – Ivánka, Novozámocká 388, 949 08
 • , Pod Katrušou ,1 949 05
 • , Tyršova 1, 940 65
 • Poprad, Popradské nábrežie 16, 058 44
 • , Slovenských partizánov 1135/55, 017 01
 • , Hlavná 137, 080 01
 • , Slovenská 40, 080 01
 • Rimavská Sobota, Hlavné námestie 2, 979 80
 • , Kráľovská 16, 909 01
 • Spišská Nová Ves, Letná 67, 052 80
 • , Gottwaldovo námestie 5, 064 80
 • , Partizánska 625/12, 089 01
 • Šaľa, Sovietskej armády 1, 927 00
 • , Pod Kalváriou 2140, 955 01
 • Trebišov, Štefánikova 201, 075 01
 • , Kožušnícka 1, 911 00
 • , Štefánikova 46, 917 38
 • , Za parkom 851, 990 01
 • , Sovietskej armády 114, 093 00
 • , Budatín – Zámok 010 03
Čítaj príspevok  Rusnák, Dugát - mená späté s našou rodinou

Oblastné, okresné a špeciálne ČR (neúplne)

 • , Masarykovo náměstí 1, 256 01
 • , Třída politických vězňů 21, 266 49
 • , Seifertova 7, 678 01
 • , Náměstí 137, 336 01
 • , Pod Klášterem 6, 680 01
 • , Dominikánske náměstí 1, 601 67, Archiv mesta Brna
 • , Zerotinovo náměstí 3/5, 662 02, mzabrno@mvcr.cz, Moravský zemský archiv v Brne
 • Bruntál, Zahradní ulice, 792 11
 • , Náměstí Osvobození 297, 470 01
 • České Budějovice, Přemysla Otakara II. 1, 370 92
 • , Zámek 381 11
 • , Žižkova ulice 4, 405 02
 • Frýdek-Místek, Bezručova ulice, 738 20
 • Hodonin, Koupelní ulice 10, 695 01
 • , Náměstí Edvarda Beneše 24, 769 01
 • , Náměstí Republiky 10, 346 11
 • , Františkánské náměstí 14, 350 11
 • Jablonec nad Nisou, Jehlárska 2, 466 01
 • , Hluboká ulice 1, 586 01
 • 1, Zámek 357 05
 • , Václavská 37/III, 377 11
 • , Boženy Němcové 68, 432 01
 • Karlovy Vary, Náměstí 17 listopadu 2, 360 05
 • , Fryštatská ulice 40, 733 21
 • , plk. Stříbrného 1443, 272 01
 • , Plzeňská 178/III, 339 13
 • , Zahradní 278, 280 00
 • , Zámek 767 01
 • , Zámek 679 72
 • Kutná Hora, Poděbradova 288, 284 80
 • Liberec, Moskevská ulice 23, 460 01
 • Litovel, Náměstí Svobody 11, 784 01
 • , Mírové náměstí 57, 440 01
 • , Terezinska 909/59, 410 02, sokalitomerice@soalitomerice.cz
 • Lysá nad Labem, Zámek 289 22
 • , Krombholcova 246, 276 41
 • , Náměstí 7, 692 24
 • 37, 398 06
 • Mladá Boleslav, Staromestské náměstí 70/I, 293 59
 • Most, Leoše Janáčka 1310/2, 434 01
 • , Pražská ulice 12, 250 81
 • , Slovanská ulice 3, 741 01
 • , Križkovského ulice 2, 771 11
 • , Wurmova 11, 771 11
 • , Lidická ulice 2a, 746 84
 • , Sněmovní 1, 746 22, Zemský archiv
 • , Třída Vítezného Února 39, 746 22
 • 2 – Přívoz, Spálova ulice 23, 702 19, Archiv mesta Ostravy
 • , Pražská 127, 393 01
 • Petrovice 1, Zámek 270 35
 • , Konvent, 331 11 Státní okresní archiv Rokycany
 • , Sedláčkova 44, 306 12
 • 1, Badatelna 4, 110 00, Archiv Akademie věd ČR
 • 1, Klementínum 190, 118 01, Archiv Narodní knihovny
 • 1, Letenská 15, 118 00, Ústřední archiv geodesie a kartografie
 • 1, Ovocny trhové 5, 116 36, Archiv Univerzity Karlovy
 • 1 – Hradčany, 8 118 00, Archiv Narodního muzea v Praze
 • 2, Horská 7, 128 00
 • 5 – Zbraslav, Zámek 255 01, Archiv Narodní galerie
 • 8 – Karlín, Sokolovska 136, 186 00, Vojenský historický archiv
 • , Podskalská ulice 19, 128 20
 • , Velká náměstí 43, 383 11
 • Prostějov, Pernštýnske náměstí 8, 796 40
 • , Horní náměstí 7, 750 00
 • , Dlouhá ulice 81, 261 01
 • , Klaster 664 61
 • , Zámek 793 42
 • Slavkov u Brna, Zámek 684 01
 • Strakonice, Zámek Střela, 386 11
 • , Třída Československej armády 14, 785 01
 • , Bratři Čapků 35, 787 89
 • , Planska 2030, 347 01
 • , Pražská ulice 155, 390 01
 • , Školní ulice 8, 415 01
 • , Zámek 1, 674 01
 • Třeboň, Zámek, 379 11
 • Uherské Hradište, Františkánska 124, 696 66
 • , Hrnčířska ulice 2/65, 400 23
 • , 4 května, 755 01
 • 11, Zámek Klečůvka, 763 11
 • 2, Divišovo náměstí 5, 669 02
 • 1, Zámek 591 01
Čítaj príspevok  Genealogické informácie na matričných úradov

Odporúčaná ( nie sú úplné, pretože ide často len o informáciu o existencii, o takpovediac stopu):

 • Sarmáyová Kalesná Jana, 1991, Cirkevné na Slovensku zo 16 – 19. storočia, Odbor archívnictva Ministerstva vnútra SR, Bratislava, 541 pp.
 • Archívy lesníckych komôr z rokov 1750 – 1870 – Pôdohospodársky archív v Banskej Bystrici
 • Evidenčné knihy pozemkov erárnych robotníkov – osadníkov z rokov 1883 – 1919 – Štátny archív v Banskej Bystrici
 • Vartíková Marta (ed.), 1984, Dejiny , Vol. 4, Spomienky a kroniky, , 1. vydanie, Bratislava, 797 pp.
 • Vartíková Marta, Viliam Plevza, Jozef Vladár, Katarína Žišková – Moroňová (eds.), 1984, Dejiny , Vol. 5, Encyklopédia odboja a , , 1. vydanie, Bratislava, 653 pp.
 • Alberty Július, 1981 Formovanie robotníckej triedy v obvode Brezna, Osveta (vynikajúci zdroj informácií, aj keď názov o tom vôbec nevypovedá)
 • Kvietok L., 1943, Zemepis Horehronia
 • Binder R., 1962, Osadníci na Horehroní
 • Stránsky A., 1969, Drevorubači na Čiernom Hrone na rozhraní 18. a 19. storočia
 • Hreblay A., 1928, a jeho okolie
 • Hreblay A., 1954, a okolie
 • Kvietok L., 1943, Zemepis Horehronia
 • Kvietok L., 1948, Život v lesoch na Horehroní
 • Zechenter Laskomerský G. K., 1956, Päťdesiat rokov slovenského života
 • Rapoš, Dejiny cirkvi evanjelickej v Brezne
 • Varsík Branislav, 1984, Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku, Veda, Bratislava, 256 pp.
 • Varsík Branislav, 1972, Zo slovenského stredoveku. Výber historických štúdií a článkov z rokov 1946 – 1968, 548 pp.
 • Sopko Július, 1995, Kroniky stredovekého Slovenska, RAK, Budmerice
 • Marsina Richard a kol.,, 1986, Dejiny Slovenska I (do roku 1526), Veda, Bratislava
 • Mihályfalusi Forgon Mihály: Gomor Kishont vármegye nemes családai (Šlachtické rody Gemersko-Malohontskej župy) MÉRY RATIO, Šamorín. Monografia zachytáva šlachtické rody bývalej gemersko-malohontskej župy. Jednotlivé rody sú radené podľa abecedného poradia, takmer pri každom hesle je uvedený erb, genealogická tabuľka a stručné dejiny rodu.
Čítaj príspevok  Kontatky z Internetu

 • Mašek Petr.,, 1999, Modrá krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích, Mladá Fronta,
 • Pilnáček J, 1972, Staromoravštví rodové, Státní archiv,
 • Pouzar Vladimír, 1999, Almanach českých šlechtických rodů, Martin, Praha
 • Mates Vladimír, 2000, Jména tajemství zbavená. Malá domáci encyklopedie 250 nejčastejších příjmení, Epocha, Praha

Use Facebook to Comment on this Post