Hits: 2357
Peter Kaclík

Vytvorte si svoju vizitku
Múdry je ten, kto zistí, že nevie
Sila spočíva vo výhodách i nedostatkoch
V minulosti je naša budúcnosť
je aj o priznaní a uvedomení
Najdrahším tovarom je čas
Musí vojsť, veď svadba stála peniaze

Na týchto stránkach nájdete z rôznych oblastí, ale predovšetkým z akvaristiky a z . Stránky sú znalostné, ich prínos je primárne informačný. Stránky sú rozdelené na tri veľké oblasti – Akvaristiku, Fotografiu a Osobnú časť. Na stránke funguje Kalendár akcií, kde sa nachádzajú tipy na rôzne . Najbližšie akcie vás upozornia na nadchádzajúce . Na odber noviniek odporúčam RSS kanály. Môžete si ho dať na vašu stránku. V prípade, že chcete podporiť tieto , môžete si vybrať z rôznych foriem. Želám vám príjemný pobyt na :-))

Vyštudoval som Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor , špecializácia a . Okrem toho mám hudobné . Absolvoval som na Ľudovej škole umenia, čiastočne som sa naučil sám hrať na . Zaujíma ma okrem iného vo všeobecnosti, , , … Kedysi som chcel ísť študovať chémiu, ale živím sa informáciami a technikou. Postupne ma stále viac a viac láka . Vo svojej práci sa zaoberám geografickým informačným systémom, inými informačnými systémami, reportingovými službami, rozpočtom. Zaujímam sa hospodársky a mesta.

Fotografické úspechy a :

Akvaristické úspechy a som . V rámci systému som sa umiestnil v roku 2006 v Prahe 14. na svete podľa chovateľov. V rokoch 2003-2008 som organizoval stretnutia akvaristov v Bratislave v rámci www.akva.sk. Od vzniku klubu.akva.sk do roku 2008 som bol členom rady tohto občianskeho združenia, kde som sa v tom čase aktívne podieľal na činnosti klubu.

Skala

Propagujte aj svoju stránku

 

Use to Comment on this Post

novypopular.eu
Čítaj príspevok  Hudba