Hits: 5242

Myšlienka prvá – autor – slečna Šajgalíková

Turek – PAŠA mal svoj (revír) a od pašalika nie je ďaleko ku Šajgalíkovi.

Myšlienka druhá – autor Jozef

Za pomoci poľského Jána Sobieského zvíťazil v roku 1683 nad Turkami. Obsadil aj Bratislavu a na bratislavskom hrade rokovali o ďalšom postupe proti Turkom. Pri návrate z bojov, pozdĺž Slovenska, pustošili krajinu litovské a tatárske oddiely Jána Sobieského pod vedením L. Sapihu. V 16. storočí vznikli osady, tzv. a . Z Gašparova sa nevrátil domov jeden z tatárskych, možno tureckých bojovníkov. Od neho sa odvíja rod Šajgalíkovcov z Gašparova. Dnešní potomkovia sú možno 13. – 14. generáciou.

Meno môže byť odvodené od mena stepnej , alebo kozy menom . V Uhorsku sa čítalo šajga. Sajgy sa vo veľkom množstve vyskytovali voľne v stepi. Predpoklad je, že dvor, chov, farma, kde sa sajgy chovali sa nazývali . V arabčine toto slovo znamená kráľovstvo, hospodárstvo, majetok. Súčasné slovo znamená . Teda je možná aj alternatíva, že po tureckej okupácie Slovenska, ostal u nás , čo v turečtine znamená lekár, felčiar.

Use to Comment on this Post