Hits: 8047

Stredné Horehron – ľudia ktorí žili na Horehroní boli uznávaní ako remeselníci. Nemali štatút poddaného, ale patrili snáď pod nejakú komoru (možno lesnícku). Dokonca, vraj v niektorých obdobiach mala celá oblasť také privilégia, že muži nemuseli chodiť na vojnu.

Osady erárno – lesnícke

  • Podľa Banského archívu v Banskej Štiavnici boli v roku 1710 vo Filipove 3 domy. V jednom býval s rodinou, v druhom snáď jeho brat Matej s rodinou. V treťom bývali švagrovci a . Podľa záznamov si zrejme zobrali sestry Faškové od otca Michala Faška.
  • Podľa sčítania obyvateľov z roku 1810 bolo vo Filipove 12 domov, v ktorých žilo 106 osôb v 22 rodinách. Veľkú prevahu majú – 61 osôb v 9 domoch (z toho v 3 domoch aj s inými rodinami), Dugátovcov bolo 13 a žili tu 2 rodiny v jednom dome

  • Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1380. Usídľovali sa tu , v 16. storočí sa preorientovali na drevorubačstvo. V roku 1710 bolo v Beňuši 9 domov. V rámci Braväcova, Srnkova a Podholia bolo 17 domov.

V roku 1710 boli v Gašparove 3 domy.

Use to Comment on this Post

novypopular.eu