Hits: 8821

V oblasti, z ktorej pochádza vetva Kaclíkovcov a Dugátovcov, sa vyskytujú často nasledovné a obyvateľov domov. Niektoré z týchto názvov sa ujali ako , niekedy dokonca aj ako úradné . Je dôležité ich poznať už aj z toho dôvodu, že často si ľudia pamätajú skôr tieto ako skutočné . Okrem toho slúžia na bližšiu špecifikáciu jednotlivých vetiev rodokmeňa. Ja spomeniem, tie ktoré som zistil v celej spádovej oblasti vo Filipove a okolí. Druhý pád, ktorý je za menom nižšie, je osobitý svojím dialektom, vyjadruje trebárs odpoveď na otázku „kam ideme“ – napr. „do Chyžkov“. Situácia dospela do takého štádia, že dnes sa niektoré používajú ako spolu s pôvodným, napr. -. Iná situácia je napr. keď niekomu vraveli Jano z lúky. Dnes žijú v Brezne Zlukyovci, najprv to však bol Jano, prípadne Jožo apod. z lúky, neskôr mali potomkovia priezvisko Zluki alebo Zluky.

Vysvetlenie niektorých prímení

Faškovské (48)

Čítaj príspevok  Poznámky z histórie týkajúcej sa našej rodiny

Rusnákovské (3)

Ostatné

Ženské

Use to Comment on this Post

novypopular.eu