Hits: 8605

V oblasti, z ktorej pochádza vetva Kaclíkovcov a Dugátovcov, sa vyskytujú často nasledovné a obyvateľov domov. Niektoré z týchto názvov sa ujali ako , niekedy dokonca aj ako úradné . Je dôležité ich poznať už aj z toho dôvodu, že často si ľudia pamätajú skôr tieto ako skutočné . Okrem toho slúžia na bližšiu špecifikáciu jednotlivých vetiev rodokmeňa. Ja spomeniem, tie ktoré som zistil v celej spádovej oblasti vo Filipove a okolí. Druhý pád, ktorý je za menom prímenia nižšie, je osobitý svojím dialektom, vyjadruje trebárs odpoveď na otázku „kam ideme“ – napr. „do Chyžkov“. Situácia dospela do takého štádia, že dnes sa niektoré prímenia používajú ako spolu s pôvodným, napr. -. Iná situácia je napr. keď niekomu vraveli Jano z lúky. Dnes žijú v Brezne Zlukyovci, najprv to však bol Jano, prípadne Jožo apod. z lúky, neskôr mali potomkovia priezvisko Zluki alebo Zluky.

Vysvetlenie niektorých prímení

Faškovské prímenia (48)

Čítaj príspevok  Obľúbené odkazy

Rusnákovské prímenia (3)

Ostatné prímenia

Ženské prímenia

Use Facebook to Comment on this Post