Hits: 11094

Na tomto mieste by som chcel zverejniť takpovediac , ktoré môžu pomôcť najmä ostatných pátračom po genealogických údajoch. Ide o stručný výpis informácii z Sarmáyová Kalesná Jana, Cirkevné na Slovensku zo 16 – 19. storočia, 1991, Odbor archívnictva Ministerstva vnútra SR, Bratislava, 541 pp., ktorá sa snáď nachádza v každom oblastnom archíve. Sú to o dostupnosti údajov pre jednotlivé . Ja uvediem tie, ktoré ma zaujímajú:

Používané skratky:

n – narodený
s – sobášený
z – zomrelý
r.-kat. – rímsko katolícky farský úrad
ev. – evanjelický farský úrad
FO – farský obvod

Use to Comment on this Post