Hits: 6414

sa rokmi zanášal, okrem iného nárastmi rias. Väčšina ľudí odsudzovala, že je „špinavý„. Mne sa naopak páčilo, že ožila, že poskytovala zmenený biotop, keď ju vypustili. V každom prípade veľké množstvo korýtok, mäkkýšov, možno aj rias tvorilo na priehrade. A pre je žiaduce, aby sa vyčistil. Podľa mojich informácií by sa mala vodná nádrž čistiť raz za 20 rokov. Zrejme vzhľadom na časovú a nákladnosť takéhoto zásahu sa to veľmi nepraktizuje. Moja je ročník 1941 rokov, ale takéto Sĺňavy, resp. Váhu si nepamätá. Podľa toho súdim, že som bol zrejme svedkom jediného čistenia Váhu, ktoré zažijem. Na fotografiách si môžete prezrieť ako to vyzeralo. Vypúšťanie prebiehalo od augusta do začiatku novembra 2007. Rozloha vodnej nádrže Sĺňavy je 399 hektárov. Jej sa datuje do obdobia rokov 1956-1959. Je domovom mnohých druhov vtákov, napr. čajok (Larus spp.), rybára riečneho (Sterna hirundo). Je významným vtáčím územím Európy.

Čítaj podobný článok  Julidochromis regani

Vodná nádrž objem 12.5 milióna m3. Na plochu 4.3 km2 pritekajú z 10 000 km2 vodnej plochy povodia. Hať Drahovce má 132 metrov, je stavaná na storočná prietok 2 200 m3/s (Piešťanský Týždeň, 2010, No. 20, p. 7).

Use Facebook to Comment on this Post