2006, 2007, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Pseudotropheus williamsi

Hits: 8259

Druh jaze­ra Mala­wi. For­ma blue lips mod­ré pery – okraj úst. Wiliam­sky sú mimo­riad­ne žra­vé. Na roz­diel od iných zebier majú zvy­čaj­ne po kŕme­ní vždy zagu­ľa­te­né bruš­ká. Sú aj mimo­riad­ne pohyb­li­vé, až by som pove­dal že ner­vóz­ne, taký san­gvi­nic­ký špor­to­vý typ ;-). Nepos­to­jí a nepos­to­jí :-). Pomer­ne agre­sív­ny, boja­schop­ný druh, voči sebe aj iným dru­hom. Regis­tru­jem tie­to for­my P. wil­liam­si: blue lips, Makan­ji­la, Male­ri, Man­da, Nakat­hen­ga, Nama­len­je, Nku­dzi, red top.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post