Hits: 7501

je expozícia Botanickej hlavného mesta Praha.

hlavného mesta bola založená v roku 1969. Je miestom pre pestovanie rastlín, odpočinku, poučenia, a potešenia. Rastie tu 15 000 druhov stromov a kvetín (botanicka.cz). K najvýznamnejším zbierkam Botanickej patria , predovšetkým zo Stredomoria, Turecka a Číny. Významná je zbierka stálozelených listnatých drevín. Ojedinelá je kolekcia tamarišiek a iných púštnych drevín Strednej Ázie a západnej Číny. Cenné sú zbierky Nepenthaceae, paliem a cykasov (Pavel Sekerka).

Po roku 1984 bola založená zbierka bonsajov. V roku 1997 vznikla japonská záhrada, vresovisko, expozícia flóry Turecka a Stredomoria a kolekcia kosatcov. Po roku 1996 sa začala pripravovať výstavba tropických skleníkov bola kolaudovaná až v roku 2003. Od roku 2004 je zriadená vinica. Expozícia výroby bola vybudovaná v roku 2009. Od roku 2011 sa roztrieštené plochy botanickej spojili v jeden 25 hektárový celok. Súčasťou je tzv. , Stráň – fragmenty pôvodných stepných spoločenstiev pre Tróju. a kolekciou magnólií. Stálozelené a tieňomilné trvalky (hajničky) – podrastu listnatých lesov Európy, Ázie a Ameriky. Severoamerická polopúšť – a sukulenty, a ihličnany, predovšetkým a juky. a jazero je časť, kde sa rozmnožujú a rastú tu vodné, bahenné a mäsožravé rastliny. Ďalšími expozíciami sú Lesné biotopy východnej Ázie a Lesné biotopy Severnej Ameriky (botanicka.cz).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post