Hits: 2667

Eretomodus cyanostictus Boulenger 1898 dosahuje 9 cm, žije v 8 – 9, dH 9 – 19 pri teplote 24 – 26°C. Je endemitom jazera . Hovorí sa mu aj klaun z Tanganiky (Fish Base). Registrujem tieto forrmy: Makombe, Mabilibili, Mpimbwe, Orange Congo, Kiku, Kigoma, Karamba, Kekese, , Zambian Blue Spot, Burundi.

 

Use to Comment on this Post