2005, Botanické záhrady, Príroda, Rastliny

Fata Morgana – expozícia Botanickej záhrady

Hits: 7528

je expozícia Botanickej hlavného mesta Praha.

hlavného mesta bola založená v roku 1969. Je miestom pre , odpočinku, poučenia, a potešenia. Rastie tu 15 000 druhov stromov a kvetín (botanicka.cz). K najvýznamnejším zbierkam Botanickej zá , predovšetkým zo Stredomoria, Turecka a Číny. Významná je zbierka stálozelených listnatých drevín. Ojedinelá je kolekcia tamarišiek a iných púštnych drevín Strednej Ázie a západnej Číny. Cenné sú zbierky , paliem a cykasov (Pavel Sekerka).

Po roku 1984 bola založená zbierka bonsajov. V roku 1997 vznikla , , expozícia flóry Turecka a Stredomoria a kolekcia kosatcov. Po roku 1996 sa začala pripravovať výstavba tropických skleníkov – Fata Morgana bola kolaudovaná až v roku 2003. Od roku 2004 je zriadená vinica. Expozícia výroby bola vybudovaná v roku 2009. Od roku 2011 sa roztrieštené plochy botanickej záhrady spojili v jeden 25 hektárový celok. Súťou záhrady je tzv. , – fragmenty pôvodných stepných spoločenstiev pre Tróju. a kolekciou magnólií. Stálozelené a tieňomilné () – podrastu listnatých lesov Európy, Ázie a Ameriky. a , trvalky a , predovšetkým a . a je časť, kde sa rozmnožujú a ú tu vodné, bahenné a žravé rastliny. Ďalšími expozíciami sú Lesné biotopy východnej Ázie a Lesné biotopy Severnej Ameriky (botanicka.cz).

Use to Comment on this Post

2006, Botanické záhrady, Príroda, Rastliny

Botanická záhrada Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe

Hits: 5637

Karlovej v Prahe bola založená v roku 1775 Josefom Bohumírom Mikanom, pôvodne na Smíchove, na mieste bývalej jezuitskej zá (Wikipedia). Botanickej siahajú až do prvej polovice 14. storočia. Pri kláštore kartuziánov bola vybudovaná obrovská kláštorná záhrada, jej súťou bol sad a . Kláštor v dobe husitských vojen zanikol, ale záhrada vytrvala (Jan Puci, Jindřich Drda).  Dnešné sú pozostatkom pôvodnej botanickej záhrady. Mala 9 skleníkov, pestovalo sa tu asi 13 tisíc druhov a foriem rastlín. Po povodni v roku 1890 bola premiestnená na Nové . Tam bola odkúpená budovaná od Českej spoločnosti pre zveľaďovanie zahradníctva v Prahe (Wikipedia). Prahy 14. 2. 1945 zničilo nemecké a české poškodilo. České skleníky bol v rokoch 1946 – 1949 prestavané (Kamila Špinarová). Rozloha botanickej záhrady je 3.5 hektára, ročne ju navštívi asi 100 tisíc návštevníkov (Wikipedia). V exteriéroch je asi 3 000 druhov rastlín (bz-uk.cz). Expozičná plocha skleníkov je 1600 m2 (uk.cz). Vlhké subtrópy sa v lete sťahuje do exteriérov, je rozdelená podľa kontinentov. Skleníky aj exteriéry sú otvorené celoročne, vstup do exteriérov je zdarma (Jolana Nováková).

V tropických skleníkoch dominujú vo vstupnej časti a . V ďalšej časti sa nachádzajú a tropického lesa, v bylinnom poschodí bohato zastúpené najmä čeľaďou . V inej časti sa nachádza jazierko s leknami. Na zadnej stene sú . sú rozdelené na vlhkejší a suchší. Vlhký slúži na prezimovanie rastlín z exteriérov. Suchý subtropický skleník je venovaný sukulentom (Tomáš Procházka). Vonkajšie obsahujú cca 3 000 druhov rastlín. Stredoeurópska je zastúpená skalkovou časťou z Českého krasu, rastlinami z teplomilných skalných stepí, horských vápencových skál, dubohrabových hájov, lužných lesov a stojatých a pomaly tečúcich vôd. V inej časti sú zastúpené vodné, bahenné, úžitkové rastliny, rastliny piesočnatých biotopov, rašelinísk a slatín. Nachádza sa tu napr. zatienená , stredoeurópska skalka (uk.cz).

Use to Comment on this Post

Botanické záhrady, Príroda, Zoologické záhrady

Zoologické a botanické záhrady

Hits: 19260

na zoologické , zooparky, , , a iné podobné . Sú samozrejme zo Slovenska, z Česka, a z iného sveta.

Use to Comment on this Post