2013, Časová línia, Krajina, Príroda, Rastliny, Slovenská krajina, Spiš

Havrania dolina

Hits: 1411

Havrania dolina sa nachádza severne od Mlyniek, neďaleko od Palcmanskej Maše.

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, Spiš

Spišská Magura

Hits: 1541

Spišská Magura je flyšové pohorie na severnom Slovensku. Najvyšším vrchom pohoria ja Repisko – 1259 metrov nad morom. V časti Osturnianska brázda a na priľahlých svahoch sa zachovali viaceré jazierka zosuvného charakteru. Na styku pohoria s kotlinami vyvierajú minerálne pramene (wikipedia.sk). Spišská Magura má viac ako 30 kilometrov dlhý hrebeň. V minulosti to bola drevorubačská a pastierska krajina (pieniny.sk). 

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2010, 2011, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, Spiš

Hodkovce – krajina pod Spišským hradom

Hits: 2022

Hodkovce sa nachádzajú pod Spišským hradom. Z inej strany ako Spišské Podhradie. Na návštevu Spišského hradu sú pre blízkosť vhodnejšie. Sú miestnou časťou Žehry (Peter Kaclík). Nachádza sa tu kaštieľ grófa Csákyho (terraincognita.sk).

Use Facebook to Comment on this Post

2010, Časová línia, Krajina, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce, Spiš, Spišské obce

Spišský Hrhov

Hits: 1783

Územie dnešnej obec bolo osídľované v neolite, 450 pred n.l.. Slovania sa tu usádzali od obdobia Veľkej Moravy (9 – 10. storočie). Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1243. Usadil sa tu významný spišský kolonizačný rod, ktorý neskôr dostal šľachtické rodové meno podľa názvu obce – Gergew, alebo de Gyrgow. V čase nemeckej kolonizácie sa za potokom Lodzina usadili Sasi a vytvorili novú dedinu – Nemecký Hrhov. V roku 1280 sa Slováci a Sasi spájajú do jednej dediny. Rod de Gyrgow sa pomaďarčil na Gyorgy, obec im patrila až do roku 1885, kedy všetok ich majetok kúpil uhorský šľachtic Vidor Csáky. Hrhov bol ich až do novembra 1944. Na prelome storočí pozvali Csákyovci poľnohospodárskych odborníkov zo Saska, ktorí priniesli aj moderné technológie v chove dobytka, záhradníctve, zeleninárstve a iných remeslách (spisskyhrhov.sk).

Od čias Veľkej Moravy je pre oblasť Spiša typické pestovanie a spracovanie ľanu, v čom vynikali obyvatelia osád na území dnešného Spišského Hrhova. Od pomenovania remeselníkov s ľanom, ktorých volali gargovia pochádzajú aj najstaršie pomenovania obce – Gargow, Gurgow, Gurhew. Gargovia vynikali aj zhotovovaním predmetov na spracovanie ľanu, akými boli barda, bidla, ostatné časti krosien: cepi, cerľice – trlice na ručné trepanie, cjefki na navíjanie priadze, vretená, snovadliny, haspľe – motovidlá, kolovrátky, kúdele, tĺky, šmertki – motacie zariadenia, piesty, rafi – na odstraňovanie semien z ľanu, česáky, grample – na mykanie ľanu. Rozvinuté bolo aj košikárstvo, kováčstvo, kožiarstvo, drevorubačstvo, mlynárstvo, výroba zvoncov, výroba predmetov pre stravovanie, odievanie, staviteľstvo, tkáčstvo, tehliarstvo, šindliarstvo, výroba sviečok, výšivkárstvo, čipkárstvo, výroba šperkov, hudobných nástrojov, hračiek. V súčasnosti dochádza k renesancii ľudovej umeleckej výroby, na čo má Spišský Hrhov výborné predpoklady (spisskyhrhov.sk).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post