2012, Časová línia, Krajina, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce, Zamagurie, Zamagurské obce

Veľký Lipník – obec na styku Spišskej Magury a Pienin

Hits: 1646

Obec Veľký Lipník leží na styku Pienin a Spišskej Magury, v doline potoka Lipník a jeho prítoku Šoltysa. Názov obce sa odvodzuje od líp. V obci žije takmer 1000 obyvateľov (velkylipnik.sk). Veľký Lipník osídľovali v  druhej polovici 13. storočia Rusíni a Nemci povolaní Bélom IV. na zaľudnenie okrajových oblasti uhorského kráľovstva po tatárskom vpáde – tzv. šoltýska kolonizácia na nemeckom práveKarol Róbert, uhorský kráľ v rokoch 1308-1342 daroval územie Lipnický les – silvam Lypnice v roku 1314 Juliusovi Gorgeyovi – synovi Hanusa zo Spišského Hrhova-Gargowa) a v krátkom čase sa tu rozrástla obec s nasledovnými dobovými názvami: Lupnik, Fellyupnik, Felwpnik, Lyndona, Lyndnou, Lipnik. Počas 15. a 16. storočia prebiehalo dosídľovanie prevažne Rusínmi z pravlasti Halíča, ktorí sa venovali pastierstvu a chovu dobytka – tzv. šoltýska kolonizácia po valašskom práve. Neskôr sa okrem poľnohospodárstva obyvatelia obce začali zaoberať aj remeselníctvom, známe je napr. vandrovné drotárstvo. Na prelome 19. a 20. storočia začalo hromadné vysťahovalectvo obyvateľov obce za prácou do cudziny, hlavne do USA a Kanady. Po skončení 2. svetovej vojny v roku 1945 sa niekoľko rodín z obce vysťahovalo – optovalo na Ukrajinu, niektoré rodiny sa neskôr vrátili späť na Slovensko (velkylipnik.sk).

Use Facebook to Comment on this Post

2012, Časová línia, Krajina, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce, Zamagurie, Zamagurské obce

Plavnica

Hits: 1921

Leží v doline potoka Šambronka (obecplavnica.sk), v Spišsko-šarišskom medzihorí, na rozhraní Spiša a Šariša (plavnica.sk), v nadmorskej výške 530 metrov nad morom. Na rozlohe 19.61 km2 tu žije 1655 obyvateľov. Časti obce: Plavnich, Noua plaunych, Plavnicha, Plawnicza, Pavonica (Wikipedia). Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1325 (obecplavnica.sk). Historické a archeologické výskumy naznačujú, že pôvodná (Stará) Plavnica bola založená možno už 10. storočí. Aj usadenie strážneho kmeňa Plavcov v susednom Plavči predpokladá existenciu starších slovenských dedín v blízkom okolí. Názov obce je pravdepodobne odvodený od činnosti, ktorou sa jej obyvatelia zaoberali – plavením na rieke Poprad (obecplavnica.sk). Historické názvy obce: Plavnich, Noua plaunych, Plavnicha, Plawnicza, Pavonica (buyflags.eu). V roku 1787 v Plavnici žilo 1055 obyvateľov. V roku 2008 1551 (plavnica.sk).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post