2014, Krajina, Obce, Obce, Slovenská, Slovenské, Vodné nádrže, Záhorácke, Záhorie

Lozorno

Hits: 886

Lozorno sa nachádza na juhozápade Slovenska, 24 km od Bratislavy, v blízkosti západných svahov Malých Karpát, v regiónie Záhorie (lozorno.sk). Leží v nadmorskej výške 188 metrov nad morom. Na ploche 44.79 km2 tu žije 3 022 obyvateľov (Wikipedia). V obci sa nachádza Kostol svätej Kataríny z Alexandrie z roku 1630. Baroková Kaplnka svätého Vendelína je z roku 1729 (lozorno.sk). V minulosti tu bola lesná železnica, ktorej stopy sa však ťažko hľadajú. Bola stavaná po roku 1918, zanikla v 30-tych rokoch 20. storočia (lozorno.sk). Nad Lozornom sa nachádza vodná nádrž, z ktorej vyteká Suchý potok (lozorno.sk). Pri tejto nádrži je situované Múzeum historických vozidiel, v priestoroch bývalých kasární (lozorno.sk). Z Lozorna pochádza cyklista Anton Tkáč (Wikipedia).

História Lozorna je spojená s hradom Pajštún. V roku 1280 ho gróf Rugerius začal opravovať. Talianskí, moravskí a slovenskí majstri opravujúci hrad, začali prvé osídľovanie Lozorna. Avšak obec sa prvý krát spomína až v roku 1438 ako Ezelarn. Toto pomenovanie ja najpravdepodobnejšie odvodené on nemeského Esel, čo znamená somár. Somáre sa používali obchodníkmi na prepravu tovaru. Ďalším historickým názvom je Zorno. Lozorno sa v stredoveku dynamicky rozvíjala aj vďaka kolonistom z Rakúska a po roku 1526, prisťahovalcom z Chorvátska. Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu, lisovaniu oleja, tkáčstvu, pestovaniu viniča, chovu ťažných zvierat, páleniu vápna a dreveného uhlia. V rokoch 1970 až 1973 bola popri obci vybudovaná diaľnica Bratislava – Malacky. Vznikol oddychový areál na Košariskách a na Kamennom mlyne (lozorno.sk). 

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Časová línia, Krajina, Obce, Obce, Slovenská, Slovenské, Typ, Záhorácke, Záhorie

Vysoká pri Morave

Hits: 1394

Vysoká pri Morave bola pradávnym sídliskom a pohrebiskom (rec.sk). Nachádzajú sa tu žiarové hroby zo 6. – 7. storočia a z 9. storočia (wikipedia.sk). Prítomnosť prvých obyvateľov sa datuje do mladšej doby kamennej. Prvé písomné zmienky o obci Znoyssa sú z roku 1271. V 16. storočí sa tu usadili chorvátski kolonisti. Rieka Morava zabezpečovala obci zdroj obživy a príjmu. Historické názvy obce: Hochsteten, Hochstädten. Významnou pamiatkou je rímskokatolicky kostol svätého Andreja Apoštola (rec.sk). Už v roku 1697 tu založili cech rybárov. Okrem toho sa ľudia venovali poľnohospodárstvu, včelárstvu a výrobe úžitkových predmetov z tŕstia (wikipedia.sk). V katastri obce sú prírodné rezervácie Dolný les a Horný les a Rozporec (rec.sk). Obci dnes žije 2183 obyvateľov na ploche necelých 34 km2 (wikipedia.sk). V obci sa konajú slávnosti slnovratu, pri ktorom sa do rieky Morava púšťajú horiace kahance (mkregion.sk).

Use Facebook to Comment on this Post

2011, 2012, Časová línia, Krajina, Obce, Obce, Slovenská, Slovenské, Typ, Záhorácke, Záhorie

Plavecké Podhradie

Hits: 1912

Plavecké Podhradie sa nachádza pod Plaveckým hradom.

Plavecké Podhradie leží na východe Záhorskej nížiny, v doline na úpätí Malých Karpát. Nachádza sa tu jaskyňa Haviareň a Plavecká jaskyňa, vápencové kameňolomy. V roku 1953 bola vyhlásená prírodná rezervácia Roštún – vápencový bralnatý hrebeň s hniezdiskom sokola rároha. V okolí Plaveckého hradu je na ploche 39 km2 Plavecký kras s množstvom vyvieračiek, krasových prameňov, jaskýň, priepastí, závrtov, jaskynných výklenkov, komínov (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977). Na vrchu Pohanská sa nachádzajú sídliskové nálezy lužickej kultúry a keltské oppidum (Novotný, 1986). Historické názvy obce: Detreh, Dethruh, Detrvh, Blasenstein, Plawcz, Detrehkv, Plozsten, Plaweska, Podhradia, Plawecký Podhradí, Plavecký Podhrad. Maďarský názov – Detrekováralja, nemecký – Blasenstein, Plasenstein. V roku 1828 bolo v obci 105 domov a 757 obyvateľov (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977). V obci žije 708 obyvateľov (ppodhradie.sk).

Odkazy

  • Facebook
  • Bohuslav Novotný a kolektív, 1986: Encyklopédia archeológie, Vydavateľstvo Obzor, Bratislava
  • Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977: Encyklopedický ústav SAV, Vydavateľstvo Veda, Bratislava, 2. zväzok

Use Facebook to Comment on this Post