2010, Časová línia, Krajina, Šariš, Slovenská krajina

Veľký Šariš

Hits: 1141

Veľký Šariš leží na juhovýchode Spišsko-Šarišského medzihoria, v Šarišskom podolí, na ploche 35.34 km(velkysaris.sk). Žije tu viac ako 6 000 obyvateľov (Wikipedia). Prvá písomná zmienka je z roku 1217. Historickou pamiatkou mesta Veľký Šariš je aj parný rušeň, ktorý Šarišania familiárne nazývajú „Mlinská džurka“ (velkysaris.sk). Významnou pamiatkou je Šarišský hrad – jeden z najväčších hradov u nás, avšak dnes je je to ruina (Wikipedia).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2009, Časová línia, Krajina, Myjava, Slovenská krajina

Rudník – časť Jablonky

Hits: 1154

Nachádza sa 7 km od Myjavy (rudnik.sk). Vznikla v roku 1955 osamostatnením z tzv. veľkej Myjavy. Prvá písomná zmienka o Rudníku je z roku 1661. V minulosti tu boli vyhne, mlyn, vyrábal sa tu rastlinný olej (záboje), rozšírené tu bolo tkáčstvo, výšivkárstvo, výroba čipiek a výrobkov z dreva. Názov obce sa viaže ku ťažbe kovov, ktorá tu pravdepodobne v minulosti bola vykonávaná (rudnik.sk).

Use Facebook to Comment on this Post

2010, Časová línia, Krajina, Myjava, Slovenská krajina

Košariská – rodisko Milana Rastislava Štefánika

Hits: 1690

Košariská sa nachádza neďaleko od Brezovej pod Bradlom. Je rodiskom Milan Rastislava Štefánika.

Sú kopaničiarskou oblasťou, pozostáva z deviatich usadlostí: U Štefov, Dolné Košariská, U Plačkov, Horné Košariská, U Martinkov, U Šindelov, U Mosnákov, U Trvajov, Lopušná (kosariska.sk). Ležia v nadmorskej výške 349 metrov nad morom na rozhraní Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny. Na ploche 11.53 km2 tu žije 436 obyvateľov (Wikipedia). Hradisko Hrádok mal zrejme v čase rímskom strážnu funkciu. Obohnaný priestor hradiska tvoril časť osady, ktorá bola pravdepodobne predchodcom Košarísk, o čom svedčia archeologické nálezy z haltštatskej doby (szm.com). Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1786 (Wikipedia). Košariská s priľahlými obcami patrili poddanskej obci Brezová a Čachtickému panstvu. Obyvatelia sa venovali väčšinou pastierstvu. Samostatnou obcou sa Košariská stali v roku 1786. V roku 1870 si zvolili za prvého farára Pavla Štefánika z Krajného, ktorý bol otcom Milana Rastislava Štefánika (kosariska.sk). 

Use Facebook to Comment on this Post

2010, Časová línia, Krajina, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce, Spiš, Spišské obce

Spišský Štvrtok

Hits: 2373

Spišský Štvrtok som navštívil pri svojom putovaní okolo Levoče.

Maďarský názov obce je Csütörtökhely, nemecký Donnersmarkt. Na niečo cez 14 km2 žije asi 2 500 obyvateľov. Leží na križovatke dávnych súčasných medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou. Na Levoču, Hrabušice a na Gemer.(wikipedia.sk). Leží v Hornádskej kotline v okrese Levoča. Je bránou do Slovenského rajaMyšia hôrka ráta svoj vek na 3500 rokov a nazývajú ju aj Spišskými Mykénmi. Obec bola už od 10. storočia trhovou osadou a strediskom spišských kopijníkov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1263 (spisskystvrtok.sk). Okolie obce bolo osídlené už v praveku. Našli sa tu stopy po človekovi z mladšej doby bronzovej i železnej – halštatskej. Najväčší význam však má objav pravekého organizovaného mestečka v Myšej Hôrke, ktoré bolo opevnené najstarším murivom v strednej Európe a život v ňom pulzoval pred 3500 rokmi. V blízkosti boli aj centrá slovanského veľkomoravského osídlenia. Akiste na mieste dnešnej obce bola stará trhová osada. V 11. storočí sa obce zmocnili Maďari, obec pomenovali podľa uhorského kráľa na Villa sancti Ladislai – Obec svätého Ladislava. Svätý Ladislav sa stal patrónom obce. Ďalšie názvy obce: Quintoforum, Villa Santi Ladislai, Villa Santi Ladislavsi, Osada sv. Ladislava, Santus Ladislaus, Štwartok, Forumquintum, Donnersmark, Quinto, Zenthlazlou, Chetherthekhel, Csutortokhrly, Donners Marckt, Donnersmarkt, Štwrtek, Štvrtek, Štwartek, Doners-Marck, Čtwrtek, Cžtevrtek, Csötörtökfalu, Štvrtek nad Hernádom, Štvrtok. V obci je kostol svätého Ladislava s kaplnkou Zápoľských. Spočiatku, ešte pred nájazdami Tatárov bol drevený, pri rekonštrukcii bol postavený v románskom slohu. V roku 1402 bol postavený nový gotický kostol, ktorý bol v 18. storočí barokizovaný klenbou (wikipedia.sk).

Use Facebook to Comment on this Post