Hits: 5639

Karlovej v Prahe bola založená v roku 1775 Josefom Bohumírom Mikanom, pôvodne na Smíchove, na mieste bývalej jezuitskej zá (Wikipedia). Botanickej siahajú až do prvej polovice 14. storočia. Pri kláštore kartuziánov bola vybudovaná obrovská kláštorná záhrada, jej súťou bol sad a . Kláštor v dobe husitských vojen zanikol, ale záhrada vytrvala (Jan Puci, Jindřich Drda).  Dnešné sú pozostatkom pôvodnej botanickej . Mala 9 skleníkov, pestovalo sa tu asi 13 tisíc druhov a foriem rastlín. Po povodni v roku 1890 bola premiestnená na Nové . Tam bola odkúpená budovaná od Českej spoločnosti pre zveľaďovanie zahradníctva v Prahe (Wikipedia). Prahy 14. 2. 1945 zničilo nemecké a české poškodilo. České bol v rokoch 1946 – 1949 prestavané (Kamila Špinarová). Rozloha botanickej je 3.5 hektára, ročne ju navštívi asi 100 tisíc návštevníkov (Wikipedia). V exteriéroch je asi 3 000 druhov rastlín (bz-uk.cz). Expozičná plocha skleníkov je 1600 m2 (uk.cz). Vlhké subtrópy sa v lete sťahuje do exteriérov, je rozdelená podľa kontinentov. aj exteriéry sú otvorené celoročne, vstup do exteriérov je zdarma (Jolana Nováková).

V tropických skleníkoch dominujú vo vstupnej časti a . V ďalšej časti sa nachádzajú a tropického lesa, v bylinnom poschodí bohato zastúpené najmä čeľaďou . V inej časti sa nachádza jazierko s leknami. Na zadnej stene sú . Subtropické sú rozdelené na vlhkejší a suchší. Vlhký slúži na prezimovanie rastlín z exteriérov. Suchý subtropický skleník je venovaný sukulentom (Tomáš Procházka). Vonkajšie obsahujú cca 3 000 druhov rastlín. Stredoeurópska je zastúpená skalkovou časťou z Českého krasu, rastlinami z teplomilných skalných stepí, horských vápencových skál, dubohrabových hájov, lužných lesov a stojatých a pomaly tečúcich vôd. V inej časti sú zastúpené vodné, bahenné, úžitkové , piesočnatých biotopov, rašelinísk a slatín. Nachádza sa tu napr. zatienená , stredoeurópska skalka (uk.cz).

Use to Comment on this Post