Hits: 12800

Zaužívaný je aj názov pravé , alebo aj červené . Synonymá: , . Dožívajú sa nízkeho veku – 2 – 3 rokov. V prírode žijú v tzv. čiernej vode pochádzajúcej z lesných oblastí, plnej humínových kyselín, výluhov z dreva a povodia v Brazílii. Vyžadujú pre odchov veľmi , vápnika a horčíka – vodu veľmi mäkkú, ale pomerne bohatú na . S tetrou neónovou – sa práve často mýlia, v skutočnosti sa tieto dva druhy v prírode nestretávajú, žijú v dosť rozdielnych podmienkach. Neónky získali svoje pomenovanie podľa modrozeleného pásu tiahnuceho sa pozdĺž celého tela. Vďaka svojmu vzhľadu sú veľmi populárne nielen medzi akvaristami, ale aj u širokej verejnosti. Do vody vylučujú málo exkrementov a to prispieva k tomu, aby boli veľmi vhodné pre krásne . Neónky majú radšej vodu studenšiu, ale je možný aj v akváriu s teplejšou vodou. Napr. v nádrži s terčovcami o teplote 28 až 30°C. Neónky majú veľmi ostré zúbky. Ústa sú prispôsobené chytaniu hmyzu z hladiny. sú pre ne pochúťka. Vhodné na kŕmenie sú občas aj . Prijímajú suchú vločkovú potravu, prípadne malé . Chovať sa dajú aj vo vode tvrdšej. Ak budeme chovať .

Rozmnožovanie néoniek, ak nemáme mäkkú vodu s hodnotami vodivosti pod 50 mikrosiemensov, nedovedieme do úspešného konca. Ryby sa nám vytrieť dokážu, ale to je úspechom koniec. takejto vody môže dosahovať hodnotu 5. Optimálna by mala byť 0 – 2 mikroS. Predpokladajme, že máme vodu s minimálnym obsahom solí. Možnosť ako prirodzene dosiahnuť nízke a prírodný charakter čiernej vody tkvie v použití čerstvého koreňa (dreva) v primeranom štádiu rozkladu, ktorý vložíme tesne pred trením do . Ideálne ešte pred rybami. Neónkam sa to bude veľmi páčiť, budú sa „cítiť ako doma“. Odmenia sa nám ráno hrubou vrstvou bielych ikier.

Čítaj príspevok  Akvarista Plzeň

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post