Hits: 13957

Zaužívaný je aj názov , alebo aj . Synonymá: , . Dožívajú sa nízkeho veku – 2 – 3 rokov. V prírode žijú v tzv. čiernej vode pochádzajúcej z lesných oblastí, plnej humínových kyselín, výluhov z dreva a povodia v Brazílii. Vyžadujú pre odchov veľmi , vápnika a horčíka – vodu veľmi mäkkú, ale pomerne bohatú na . S tetrou neónovou – sa práve často mýlia, v skutočnosti sa tieto dva druhy v prírode nestretávajú, žijú v dosť rozdielnych podmienkach. Neónky získali svoje pomenovanie podľa modrozeleného pásu tiahnuceho sa pozdĺž celého tela. Vďaka svojmu vzhľadu sú veľmi populárne nielen medzi akvaristami, ale aj u širokej verejnosti. Do vody vylučujú málo exkrementov a to prispieva k tomu, aby boli veľmi vhodné pre krásne rastlinné . Neónky majú radšej vodu studenšiu, ale je možný aj v akváriu s teplejšou vodou. Napr. v nádrži s terčovcami o teplote 28 až 30°C. Neónky majú veľmi ostré zúbky. Ústa sú prispôsobené chytaniu hmyzu z hladiny. sú pre ne pochúťka. Vhodné na kŕmenie sú občas aj . Prijímajú suchú vločkovú potravu, prípadne malé . Chovať sa dajú aj vo vode tvrdšej. Ak budeme chovať .

Rozmnožovanie néoniek, ak nemáme mäkkú vodu s hodnotami vodivosti pod 50 mikrosiemensov, nedovedieme do úspešného konca. Ryby sa nám vytrieť dokážu, ale to je úspechom koniec. takejto vody môže dosahovať hodnotu 5. Optimálna by mala byť 0 – 2 mikroS. Predpokladajme, že máme vodu s minimálnym obsahom solí. Možnosť ako prirodzene dosiahnuť nízke a prírodný charakter čiernej vody tkvie v použití čerstvého koreňa (dreva) v primeranom štádiu rozkladu, ktorý vložíme tesne pred trením do . Ideálne ešte pred rybami. Neónkam sa to bude veľmi páčiť, budú sa „cítiť ako doma“. Odmenia sa nám ráno hrubou vrstvou bielych ikier.

Čítaj príspevok  Parametre vody

Odkazy

[youtube]LbsNRg3IULs[/youtube]

Use Facebook to Comment on this Post

/" target="_blank">