Hits: 13175

Autor príspevku – Róbert Toman

Jedna z hlavných príčin neúspechov chovu Tropheusov je ochorenie, ktorému zvyčajne podľahnú všetky behom niekoľkých dní. Toto ochorenie je známe pod názvom „ bloat“ alebo „bloat“, čo znamená „“. Hoci sa označuje ako , postihuje aj z jazera a najmä . Najcitlivejšie sú , ktoré sa živia prevažne rastlinnou potravou. Veľmi dôležité je rozpoznať prvé príznaky a ihneď zahájiť liečbu.

Príznaky sa prejavujú v niekoľkých štádiách:

 • vypľúvajú potravu až úplne prestávajú žrať, prehýbajú sa v bokoch zo strany na stranu, zväčší sa im brušná dutina () a z ritného otvoru im vychádzajú namiesto normálnych čierno-hnedých. V okolí ritného otvoru sa môžu vyskytnúť . Počas týchto príznakov dochádza pravdepodobne k vážnemu poškodeniu pečene, obličiek a plynového mechúra.
 • veľmi schudnú, skrývajú sa, ležia na dne, kolíšu sa, majú sťažené , stmavnú a behom 1 – 2 dní hynú.

Príčiny

Je dosť prekvapujúce, aké rôzne príčiny môžu spôsobiť toto vážne ochorenie a úhyn týchto nádherných rýb. Najčastejšie sa jedná o chyby chovateľa a nejde len o ochorenie, ktoré by zapríčinilo nevhodné kŕmenie (napr. ). Ide napríklad o väčšie zásahy do životného prostredia rýb v akváriu. Dôvodov je niekoľko:

 • Stresovanie rýb. sú veľmi citlivé na pôsobenie rôznych stresorov a mnohí pripisujú hlavný dôvod vzniku tohto práve pôsobeniu stresu. Tým sa znižuje voči ochoreniam. Ako sa najčastejšie uplatňuje , (pridávanie nových jedincov, najmä vlastného druhu a formy), veľká zmena , v akváriu. V podstate všetky ďalšie faktory môžeme označiť za stresory.
 • Nízky počet jedincov chovnej . žijú hierarchicky v húfoch a v prípade malého počtu jedincov alebo nedostatku úkrytov dominantný jedinec (väčšinou samec) napáda ostatné svojho druhu a formy.
 • Nesprávne kŕmenie. sú rastlinožravé , preto sa neodporúča skrmovať živočíšne , najmä nie teplokrvných živočíchov (mäso). Hlavnou zložkou potravy by mali byť kvalitné vločkové na báze (Spirulina). Ďalej je možné skrmovať rastlinné produkty, ako je hlávkový , varené a podobne. Ako doplnok sa môžu skrmovať aj mrazené cyklopy, prípadne kvalitné patentky, , ale iba dospelým rybám, ktoré sú už odolnejšie. S touto potravou radšej opatrne, prípadne neexperimentovať vôbec. Rastlinožravé majú dlhý tráviaci , čomu zodpovedá aj dlhší čas spracovania potravy. Rozklad nedostatočne strávenej alebo neúplne vylúčenej potravy v črevách, môže spôsobiť a stresovať , čím sa zároveň otvára cesta pre .
 • Prekrmovanie. Dôležité je podávať krmivo v malých dávkach, niekoľkokrát denne, aby nedošlo k jednorazovému prekŕmeniu rýb. sú veľmi žravé a v prípade dostatku potravy sú schopné sa nažrať „do prasknutia“. Ryby sú veľmi náchylné najmä po prenesení do inej , napr. po nákupe. Vtedy musí byť chovateľ zvlášť opatrný a kŕmiť len veľmi striedmo. Častejším kŕmením v nižších dávkach sa dá zároveň eliminovať medzi jedincami vlastného druhu/formy.
 • Zlá kvalita vody. Jeden z ďalších veľmi dôležitých faktorov je . Nevyhnutná je pravidelná v množstve okolo 30 % objemu každý týždeň, i keď názory na množstvo a obdobie výmeny vody sa líšia. Ďalej je to nedostatočné okysličovanie vody, čím je vo vode málo kyslíka pre a klesá kvalita vody (zvýšený obsah dusičnanov).
 • Pridávanie . Niektorí pridávajú do vody kuchynskú soľ z dôvodu zvýšenia k alkalickému. Týmto spôsobom však nedochádza k zvyšovaniu , ale ryby reagujú niekedy veľmi negatívne na vyšší obsah NaCl.
Čítaj príspevok  Hobby ZOO Tillmann, skvelá akvaristika v Duisburgu

Pôvodca

V tomto bode sa názory akvaristov líšia. Niektorí uvádzajú, že je to ochorenie bakteriálneho pôvodu, ďalší zase parazitárneho pôvodu. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o protozoálneho parazita, ktorý sa normálne nachádza v črevách zdravých rýb a v prípade oslabenia jedinca, napr. pôsobením stresu, dochádza k rozmnoženiu týchto organizmov a blokujú tráviaci . Tým vznikajú problémy s prijímaním potravy. Parazit sa dostáva cez stenu čreva do telovej a dochádza k „nafúknutiu“ brušnej . Diskutuje sa tiež o nákazlivosti tejto choroby. Pravdepodobne je to nákazlivé ochorenie, pretože neochorie len jedna ryba, ale väčšinou tri a viac. Mohlo by sa zdať, že sa jedná o pôsobenie stresoru na všetky ryby v akváriu, a preto dochádza k ochoreniu všetkých jedincov. Príznaky sa však neprejavujú u všetkých naraz, ale postupne. Napr. prvý deň prestane žrať jedna ryba, druhý deň prestane žrať ďalšia a u prvej sa začnú prejavovať príznaky poškodenia tráviaceho systému () a tak ďalej.

Liečba

Liečba je možná iba v prvom štádiu . Čím neskôr sa s liečbou začne, tým menšia je šanca na uzdravenie. Ak sa prejavia príznaky druhého štádia , je neskoro. Väčšinou je potrebné liečiť kompletne celú nádrž, do zvláštnej , pretože to ochorenie ešte zhorší a ryby hynú. Je však možné použiť aj karanténnu nádrž. Na liečbu používajú rôzne obdoby antibiotika Metronidazol (Entizol, , , , , , ), ktorý sa používa v humánnej medicíne pri gynekologických problémoch, prípadne ďalšie druhy antibiotík.

 • Liečba Metronidazolom. Ak sa vyskytnú príznaky 1.štádia , vymení sa 30 % vody, aby sa zlepšila kvalita vody, zvýši sa a znova sa vymení asi 50 % vody. Odporúča sa odstrániť všetky , pretože väčšinou zabíjajú . Počas liečby sa nezapína . Je vhodné postupne zvýšiť teplotu na 28-30 °C, ale zároveň aj silno vzduchovať. Zvýšením teploty sa zrýchli rýb a podporí ich imunitný . Zároveň sa zrýchľuje životný cyklus pôvodcu . Metronidazol sa potom aplikuje v dávke 100 mg na 38 l vody. Dávka sa opakuje v prípade potreby každé dva dni až kým ryby nezačnú prijímať potravu. Ak ryby prežijú, uzdravia sa behom týždňa.
  Liečivo je možné podávať aj v potrave v prípade pri objavení sa príznakov , ale ešte v čase, keď ryby prijímajú potravu. Vtedy sa dávka liečiva rozpustí v lyžičke vody z a k tomu sa pridajú granule alebo , nechajú sa nasiaknuť roztokom liečiva a krmivo sa potom vloží do . Po liečbe sa vymení 50 % vody.
 • Liečba ďalšími antibiotikami: Oxytetracyklín hydrochlorid – používa sa dávka 30 mg (pri veľmi tvrdej vode až 50 mg) na liter vody počas 3 dní. Na 3. deň sa vymení 30 – 50 % vody a sa opakuje. Toto liečivo je zvlášť citlivé na , preto sa musí dodržať spôsob liečby bez osvetlenia.
 • Minocyklín – používa sa v dávke 7 mg na liter vody počas 2 dní, potom sa vymení 100 % vody a znova sa opakuje. Ak sa používa viac ako dve dávky, väčšinou je smrteľný. Preto sa používa len v prípade krajnej núdze.
Čítaj príspevok  Ulitníky a lastúrniky

Odkazy

Niektoré

Use Facebook to Comment on this Post