Akvaristika, Kluby

ME Guppy páry - všetky formy

Hits: 4355

Rozhodol som sa po dlhej úvahe, že budem na tejto stránke uvádzať výsledky ME Guppy. Ide o súťaž konanú pod hlavičkou medzinárodnej organizácie IKGH. Na tejto oficiálnej stránke sa objavujú nie vždy práve aktuálne informácie o prebehnutých súťažiach. Keďže sám som medzinárodným posudzovateľom a občasným vystavovateľom týchto rýb, tak sa zaujímam o dianie okolo súťaží ME Guppy. Na viacerých najmä nemeckých fórach sa vyskytujú podobné sumáre. Ja som sa rozhodol, že budem uvádzať aj akýsi sumár za viaceré roky s prihliadnutím na to, že mladšie výsledky majú vyššiu váhu. Vychádza z toho, že mladší výsledok je dvakrát hodnotnejší ako ten predchádzajúci – výsledkom je vážený priemer. Všetky formy sú aritmetickým priemerom jednotlivých kategórií. V tomto sumáre je uvedené aj poradie za jednotlivé kategórie. Niekedy sa stane, že súťažiaci súťažia vo dvojici, inokedy časom začnú súťažiť osve. Iný prípad je, keď sa vystavovateľka vydá, rozvedie, apod. – tieto okolnosti sa snažím zohľadniť. Samozrejme aj rôzne preklepy a prepisy mien. Ak by mal niekto z vás výsledky pred rokom 2005, potešili by ma.

Metodika

Príklad v zmysle princípov uvedených vyššie:

Chovateľ/Rok200920082007200620052004
Novák, dlhoplutvé gupky300200150280320330
Výsledok zrátam ako (64*300+32*200+16*150+8*280+4*320+2*330)/(64+32+16+8+4+2)259.52
Novák, krátkoplutvé gupky1000300200150330
Výsledok zrátam ako (64*100+32*0+16*300+8*200+4*150+2*330)/(64+32+16+8+4+2)113.39
Novák, mečíkaté gupky3303000000
Výsledok zrátam ako (64*330+32*300+16*0+8*0+4*0+2*0)/(64+32+16+8+4+2)309.52
Novák, všetky formyVýsledok zrátam ako (259.52+113.39+309.52)/3227.48

Rok 2008 až 2014 – 395 súťažiacich

RANKMenoBody
1.Krzysztof Kujawa480.51
2.Denis Barbé443.16
3.Marián Stieranka397.20
4.Steve Elliott337.48
5.Boguslaw Micinski312.71
6.Tomasz Walczak291.68
7.Gernot Kaden283.80
8.Eddy Vanvoorden272.25
9.Ralf Blechschmidt253.63
10.Milan Vetrák247.79
11.Andrzej Konarzewski246.47
12.Norbert van Treel232.82
13.Ľubomír Šmiga222.19
14.Rene Wolff216.28
15.Cristian Salogni210.53
16.Katja Tyka208.36
17.Herman Ernst Magoschitz 207.46
18.Ladislav Korchan199.21
19.Karsten Noe196.84
20.Heike Bergner194.21

História

Rok 2014 – 138 súťažiacich

1.Krzysztof Kujawa
2.Marián Stieranka
3.Denis Barbé
4.Norbert van Treel
5.Ľubomír Šmiga
6.Tomas Walczak
7.Katja Tyka
8.Boguslaw Micinski
9.Sascha Sokolowski
10.Rene Wolff
11.Karsten Noe
12.Milan Vetrák
13.Herman Ernst Magoschitz
14.Steve Elliott
15.Eddy Vanvoorden
16.Andrzej Konarzewski
17.Ladislav Korchan
18.Cristian Salogni
19.Thomas Reiss
20.Jacek Amrozkiewicz
  

Rok 2013 – 134 súťažiacich

1.Krzysztof Kujawa
2.Katarzyna Gorowska
3.Tomasz Walczak
4.Gernot Kaden
5.Denis Barbé
6.Ralf Blechschmidt
7.Eddy Vanvoorden
8.Cristian Salogni
9.Boguslaw Micinski
10.Steve Elliott

Rok 2012 – 161 súťažiacich

1.Gernot Kaden
2.Krzysztof Kujawa
3.Bo Jensen
4.Kaja Larsen
5.Steve Elliott
6.Denis Barbé
7.Marián Stieranka
8.Christina Kaden
9.Jerzy Kijko
 Cinzia Lamoure

Rok 2011 – 156 súťažiacich

1.Gernot Kaden
2.Krzysztof Kujawa
3.Jerzy Kijko
4.Denis Barbé
5.Marián Stieranka
6.Krzysztof Murawski
7.Steve Elliott
8.Christina Kaden
9.ZG Elbflorenz
10.Boguslaw Micinski

Rok 2013 – 134 súťažiacich

1.Krzysztof Kujawa
2.Katarzyna Gorowska
3.Tomasz Walczak
4.Gernot Kaden
5.Denis Barbé
6.Ralf Blechschmidt
7.Eddy Vanvoorden
8.Cristian Salogni
9.Boguslaw Micinski
10.Steve Elliott

Rok 2012 – 161 súťažiacich

1.Gernot Kaden
2.Krzysztof Kujawa
3.Bo Jensen
4.Kaja Larsen
5.Steve Elliott
6.Denis Barbé
7.Marián Stieranka
8.Christina Kaden
9.Jerzy Kijko
 Cinzia Lamoure

Rok 2011 – 156 súťažiacich

1.Gernot Kaden
2.Krzysztof Kujawa
3.Jerzy Kijko
4.Denis Barbé
5.Marián Stieranka
6.Krzysztof Murawski
7.Steve Elliott
8.Christina Kaden
9.ZG Elbflorenz
10.Boguslaw Micinski

Rok 2010 – 115 súťažiacich

1.Krzysztof Kujawa
2.Denis Barbé
3.Jerzy Kijko
4.Marián Stieranka
5.Yannick Granger
6.Pietro Bolognesi
7.Gernot Kaden
8.Malcolm Clarke
9.Mario Bertocco
10.Andrzej Konarzewski

Rok 2009 – 97 súťažiacich

1.Malcom Clarke
2.Jerzy Kijko
3.Denis Barbé
4.Krzystof Kujawa
5.Steve Elliott
6.Jean Claude Sangleboeuf
7.Francesco Tumino
8.Marián Stieranka
9.Branislav Barčin
10.Alan Hodgson

Rok 2008 – 81 súťažiacich

1.Branislav Barčin
2.Vladimír Sládek
3.Anton Domin
4.Josef Felt
5.Marián Stieranka
6.Janusz Oziomek
7.Ivan Barla
8.Milan Vetrák
9.Boguslaw Micinski
10.Ivan Krouský

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Kluby

ME Guppy páry dlhoplutvé

Hits: 3205

Guppy páry dlhoplutvé – large strains

Rok 2008 – 2014 – 292 súťažiacich

1.Krzysztof Kujawa494.11
2.Boguslaw Micinski490.28
3.Andrzej Konarzewski426.62
4.Marián Stieranka416.56
5.Denis Barbé412.19
6.Lech Detko410.54
7.Jens Bergner399.32
8.Jacek Gaj382.76
9.Herman Ernst Magoschitz370.72
10.Steve Elliott365.26
11.Milan Vetrák353.32
12.Gernot Kaden349.83
13.Claus Osche339.42
14.Krzysztof Synowski325.96
15.Karsten Noe325.21
16.Ján Budai325.01
17.Daniel Rogoz319.88
18.Eddy Vanvoorden319.83
19.Tomas Walczak310.85
20.Ladislav Korchan278.55

História

Rok 2014 – 86 súťažiacich

1.Boguslaw Micinski
2.Claus Osche
3.Lech Detko
4.Jacek Gaj
5.Krzysztof Gorycki
6.Krzysztof Kujawa
7.Jens Bergner
8.Andrzej Konarzewski
9.Marián Stieranka
10.Ján Budai

 

  

Rok 2013 – 87 súťažiacich

1.Boguslaw Micinski
2.Frank Wodni
3.Krzysztof Kujawa
4.Jan Hustinx
5.Jacek Gaj
6.Elzbieta Cywinska
7.Gernot Kaden
8.Lech Detko
9.Ralf Blechschmidt
10.Andrzej Konarzewski

 

Rok 2012 – 104 súťažiacich

1.Gernot Kaden
2.Jens Bergner
3.Simone Panzeri
4.Carmen Schubert
5.Christina Kaden
6.ZG Elbflorenz
7.Claus Osche
8.Andreas Blochwitz
9.Cinzia Lamoure
10.Marián Stieranka

Rok 2011 – 105 súťažiacich

1.Gernot Kaden
2.Boguslaw Micinski
3.Herman Magoschitz
4.Krzysztof Synowski
5.Christina Kaden
6.Valentino Gasperoni
7.Derrick Clayton
8.Annie Delabruyere
9.Steve Elliott
10.Simone Panzeri

Rok 2010 – 79 súťažiacich

1.Boguslaw Micinski
2.Krzysztof Synowski
3.Krzysztof Kujawa
4.Ján Budai
5.Stefano Cavicchi
6.Jerzy Kijko
7.Branislav Barčin
8.Pietro Bolognesi
9.Annie Delabruyere
9.Marián Stieranka

Rok 2009 – 63 súťažiacich

1.Krzysztof Kujawa
2.Krzysztof Murawski
3.Jerzy Kijko
4.Jean Claude Sangleboeuf
5.Marián Stieranka
6.Denis Barbé
7.Miroslav Konôpka
8.Dušan Melicháč
9.Jens Bergner
10.Krzysztof Synowski

Rok 2008 – 70 súťažiacich

1.Boguslaw Micinski
2.Ivan Krouský
3.Krzysztof Kujawa
4.Jozef Felt
5.Miroslaw Kubajka
6.Ivan Vyslúžil
7.Branislav Barčin
8.Jaroslav Baleja
9.Milan Vetrák
10.Krzysztof Murawski

Use Facebook to Comment on this Post