I wish you a wonderful day.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Powered By GSpeech

Obsah

  • Kategórií 16
  • Článkov 65
  • Kľúčových slov 2 603
  • Slov v príspevkoch 483 006

Udalosti

  • Žiadne udalosti

Kategórie

Slovenčina

Hľadaj v slovníku slovenského jazyka

Voľby

Kontatky z Internetu

Na strán­kach čes­kého fut­ba­lo­vého klubu SK Čer­no­lice je spo­mí­naný Ľuboš Faško ako člen druž­stva obce, ktorá je 8 km od Prahy. V Kou­řimi je firma Husqu­arna, kde pra­co­val Jan Faško. Obecný infor­mačný občas­ník Světel­ské listy v roku 2000, v kto­rom sa uvá­dza, že v akomsi fut­ba­lo­vom tur­naji zví­ťa­zil tým Kac­lík Bos­ko­vice. Ide o obec Světlá …

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech