Hrad Devín

Známe zrúcaniny hradu Devín, ležiace na skalnom brale nad sútokom Moravy a Dunaja, patria k významným pamätníkom slovenskej minulosti. Mimoriadne významná strategická poloha, známa už Keltom a Rimanom, bola príčinou aj k založeniu mohutného slovanského hradiska na hradnom návrší, ktoré sa roku 864 prvý raz písomne uvádza pod menom Dowina. V priebehu stáročí sa tu vystriedali Kelti, Rimania a …

Stránske

Stránske dostalo názov podľa príkrych stráňav, ktoré ho obklopujú. Prvá zmienka o ňom je z roku 1368. Výstavba kostolu svätej Heleny začala v roku 1368. V roku 1858 zemetrasenie kostol silne poškodilo, v roku 1877 bol uzavretý. Dnes je zo starobylého kostola len zrúcanina. Pri Stránskom sa nachádza historická cesta zo 14. storočia. Dnes je medzi Rajeckými Teplicami a Stránskym, medzi Rajeckými kúpeľmi a zrúcaninou gotického …

Skalica

Skalica je mesto na západe Slovenska. Dá sa povedať, že susedí z moravským Hodonínom a s Holíčom. Leží v nadmorskej výške 177 metrov na rozlohe 60 km2. Žije tu takmer 15 000 obyvateľov. Neďaleko od mesta tečie rieka Morava. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1217. Historické názvu mesta: Uherská Skalica, Uhorská Skalica, Zakolcha. Po roku 1270 bola vybudovaná najstaršia stavba v meste – rotunda sv. Juraja. Od roku 1372 je Skalica slobodným kráľovským mestom. Pravdepodobne od začiatku 15. storočia sa výrazne vyvíja vinohradníctvo. Vyrábalo sa tu jedno z najkvalitnejších súkien …

Kostol zo stredoveku v Ludrovej

Kostolík stojí v poli asi kilometer od Ružomberka mimo samotnej obce Ludrová, neďaleko obce Štiavnička. Kostolík bol postavený v tretej tretine 13. storočia (apsida.sk). Dá sa uvažovať, že mohol byť vystavený na mieste staršieho kostola. V prvej polovici 15. storočia bol jeho interiér aj exteriér kostolíka vyzdobený nástennými maľbami. V roku 1447 bol obsadený bratríkmi. Celé 16. storočie i začiatok 17. storočia bol v rukách katolíkov. Protestanti ho prevzali až v júni 1617 a udržali si ho do roku 1679. Katolíkom sa vrátil v roku 1709. V roku 1826 bol postavený nový kostol v obci Villa Ludrová a kostolík na Kúte začal postupne chátrať. V roku 1843 …

Spišské Podhradie – obec pod Spišským hradom

Spišské podhradie je obec, nad ktorou sa vypína jeden z najväčších hradov na svete – Spišský hrad. Ak však chcete Spišský hrad zažiť kratšou cestou, choďte na hrad z Hodkoviec. Najstaršie osídlenia na tomto území pochádzajú z 5. tisícročia pred n.l. Na prelome 11.-12. storočia sa hradný kopec začal osídľovať natrvalo. V tomto období sa začal stavať Spišský hrad. Vtedy začali vznikať v jeho okolí malé osady. Spojením takýchto troch vzniklo aj Spišské Podhradie na sútoku Jablonovského a Teledinského potoka (Uhľového). V 12. storočí bolo predhradím Spišského hradu, ale už v polovici 13. storočia sa stalo od hradu nezávislým mestom. V roku 1279 bolo známe ako Fanum St. Mariae. Neskôr patrilo pod Spoločenstvo spišských Sasov. Ďalším pomenovaním mesta bolo Villa Saxorum …

Slavec

Obec Slavec vznikla v 13. storočí osamostatnením z Brzotína. Prvá písomná zmienka je z roku 1243. Ku obci sa viažu viaceré archeologické náleziská: Maštaľná jaskyňa, jaskynné sídlo z mladšej doby kamennej, doby bronzovej a staršej doby železnej. A jaskyňa Ľudmila, jaskynné sídlisko z mladšej doby kamennej, staršej doby železnej a zo stredoveku. V Gombaseku sídlisko založené začiatkom 14. storočia. Obec má miestne časti: …

Lietava

Lietava leží 12 km juhozápadne od Žiliny, v nadmorskej výške 429 metrov nad morom. Nad obcou je zrúcanina jedného z najrozsiahlejších hradov na Slovensku – hradu Lietava. Žije tu 1441 obyvateľov na 10 km2. Názov obce je odvodený od mena slovanskej bohyne mladosti a jari „Lyty-Lietavy-Lady“. História osídlenia katastra obce siaha do strednej doby bronzovej (1500-700 pred n. l.). Samotná obec existovala už v roku 1208 a tvorila súčasť Lietavského panstva. Pred rokom 1332 sa spomínala ako Provincia de Lytva.

Rakovnica

Rakovnica leží na Gemeri, v okrese Rožňava, v nadmorskej výške 358 metrov nad morom. Na rozlohe 7.09 km2 tu žije 583 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1327. Vznikla v brzotínskom chotári v druhej polovici 13. storočia vďaka baníctvu. Avšak jej obyvatelia boli uhliari. Od 16. storočia sa časť obce živila pastierstvom a neskôr povozníctvom. V obci sa nachádza románsky kostolík zasvätený svätej Márii Magdaléne z prvej polovice 13. storočia stojaci v lesoch …

Ducové

Najstaršie osídlenie Ducového pochádza z mladšej časti staršej doby kamennej, patrí do obdobia gravettienskej kultúry. Zistilo sa na lokalite Kostolec, ale aj na ďalších miestach v chotári obce. Poloha Kostolec je rozdelená v nerovnakej veľkosti medzi Ducové a Hubinu. Z archeol­ogického a historického hľadiska patrí medzi významné slovanské lokality. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Najvýznamnejšie osídlenie …

Veľký Šariš

Veľký Šariš leží na juhovýchode Spišsko-Šarišského medzihoria, v Šarišskom podolí, na ploche 35.34 km2. Žije tu viac ako 6 000 obyvateľov. Prvá písomná zmienka je z roku 1217. Historickou pamiatkou mesta Veľký Šariš je aj parný rušeň, ktorý Šarišania familiárne nazývajú „Mlinská džurka“. Významnou pamiatkou je Šarišský hrad – jeden z najväčších hradov u nás, avšak dnes je je to ruina …

Kráľovské mesto minulosti Ľubica

Obec Ľubica leží neďaleko od Kežmarku, v nadmorskej výške 630 metrov nad morom. V chotári obce sa nachádzajú mnohé liečivé sírnaté pramene. Žije tu asi 4164 obyvateľov, na ploche 76.53 km2. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1251. Od roku 1271 je kráľovským mestom. Historické názvy Ľubice: Lubicha, Lubitz, Lymbych, Lewbitz, Leibic. V 14. storočí bolo mesto Ľubica väčšie než Kežmarok. V 17. storočí stále Ľubica patrila k najbohatším spišským mestám. Pôsobilo tu množstvo cechov, súkenníci, čižmári, tkáči, kováči, krajčíri, kováči, remenári, kožušníci, murári, kamenári …