Hits: 1817

je medzi Českom na severe, Rakúskom na západe, Malými Karpatmi na juhovýchode, riekou Dunaj na juhu. si pamätá pochodovanie rímskych légií, zjednotenie slovanských kmeňov do Veľkomoravskej ríše. Viedli tu nemeckých rytierov i českých kniežat. Už stáročia je pohraničným krajom. Na cca 2500 km2 tu žije takmer 300 000 obyvateľov (zahorie.sk). Pomenovanie má korene v 17. storočí. Pochádza od latinského . Tak bol označovaný kraj Bratislavskej župy, ktorý ležal za Malými Karpatmi – . Iné historické pomenovania: na Slovensku, , Moravská nížina, . Administratívne nikdy netvorilo jednotný celok (zahorie.sk). Zahŕňa okresy , , , čiastočne Myjava a Bratislava – . Väčšinu územia tvorí (zahorie.sk).

Hospodárska činnosť človeka mala za následok obnovenie pohybu piesku. Preto sa v 16. a 17. storočí na Záhorskej nížine uskutočnilo zalesňovanie uvoľnených pieskov. Prirodzený charakter lesov na viatych pieskoch však potlačilo dlhoročné vysádzanie (zahorie.sk). Dnes je typické borovicovými a lužnými lesmi a piesčitou pôdou. Často tu fúka vietor (lozorno.sk). Avšak pôvodne bola silne zamokreným územím s močariskami, jazerami a mŕtvymi ramenami riek. Na nivách riek a Myjava aj dnes mäkké . Na vyššie položených častiach tvrdý lužný . Osobitným typom lužného lesa sú porasty jelše lepkavej na trvale zamokrených slatinných pôdach, napríklad v prírodnej rezervácii  pri Plaveckom Štvrtku. Z hľadiska flóry je unikátna Devínska Kobyla (zahorie.sk).

je rozdelená na dva celky: Borskú nížinu a Chvojnickú pahorkatinu. Centrálnu časť Borskej nížiny tvoria viate severovýchodne od Lozorna a Malaciek. Na severe s pieskových presypov vystupuje Lakšárska pahorkatina. Pozdĺž riek a Myjava sú riečne nivy Myjavská a štrkopieskové rozrušené meandrovaním riek. Medzi Cerovou a Zohorom je priekopová prepadlina , v ktorej vznikli rozsiahlejšie močaristé územia. Chvojnícka pahorkatina má tri časti: Skalický hájik, Unínsku a Senickú pahorkatinu. Nachádzajú sa tu hrubé vrstvy spraše a sprašových hlín. má aj krasové územia v Malých Karpatoch – Borinský a . sa rozprestiera medzi Malými a Bielymi Karpatmi (zahorie.sk). neoplýva veľkou hustotou riečnej siete, navyše pôvodnú sieť výrazne menil človek. Územie je pomerne suchou oblasťou. Najväčšie rieky sú , Myjava a . Avšak najmä v riečnych a viatych pieskoch sú významné . Vyskytuje sa tu aj množstvo vodných nádrží, štrkovísk a rybníkov (zahorie.sk). Väčšina jazier na Záhorí vznikla ťažbou štrku a piesku. Jaskyne a sú súčasťou Malokarpatského krasu (lozorno.sk). Na skalách a zrúcaninách hradov Malých a Bielych Karpát hniezdi dravé vtáctvo, napr. (zahorie.sk). Avšak sú tu aj náleziská ropy a zemného plynu pri Gbeloch. Priemyselne sa tu ťažilo od roku 1914 (lozorno.sk).

Čítaj podobný článok  Kráľovské mesto Krakov

patrí k skoro osídleným územiam Slovenska. K najstarším osídleným lokalitám patrí jaskyňa pri Plaveckom Mikuláši a paleolitická osada pri Sološnici. Asi v 6. až 5. storočí pred n. l. sem prišli , po nich . Sídliská z mladšej doby železnej sa našli napr. na Myjave, na Devíne, v Šaštíne. budovali dobre opevnené sídliská, ovládali hutníctvo, výrobu nástrojov, zbraní, šperkov (zahorie.sk). Na vrchu bolo vybudované rozsiahle  (lozorno.sk). Keltov a Dákov vytlačili na prelome letopočtov germánski a Kvádi. Ich roztrúsené prenikli aj na . Posledný germánsky kmeň na Záhorí boli v prvej polovici 6. storočia. V 5. a 6. storočí sem prichádzali Slovania, ktorých atakovali avarské kočovné . Z obdobia Veľkej Moravy sú známe sídliská a v Podbranči, v Plaveckom Štvrtku, v Senici, v Rohožníku, v Stupave, v Zohore, vo Vysokej pri Morave a na Devíne (zahorie.sk). Po vzniku Uhorska sa stalo pohraničným pásmom s Českým kráľovstvom a Rakúskom. Na ochranu hraníc boli povolané Sikulov a Plavcov, po ktorých sa tu zachovali miestne názvy , , a iné (lozorno.sk). Tatársky vpád v rokoch 1241 a 1242 spôsobil zánik dreveno-hlinitých hradov a stavali si kamenné . Od roku 1221 mala Viedeň právo skladu. To znamenalo, že tu tovar museli vyložiť a ponúknuť domácim kupcom. Zároveň boli nútení kupovať od viedenských kupcov drahý tovar privezený zo západu. Viedeň sa snažili kupci obísť. Kupci prebrodili Dunaj až v Ostrihome a pokračovali po Českej ceste do Trnavy, cez do Jablonice, Senice, Holíča a odtiaľ do Brna, Prahy a veľkomiest západnej Európy. Českú cestu toto rozhodnutie povýšilo na základnú európsku magistrálu, okolo ktorej sa v druhej polovici 13. a v 14. storočí začali formovať feudálne hradné panstvá (zahorie.sk).

Čítaj podobný článok  Súľov - Hradná

Po bitke pri Moháči v roku 1526 a po tureckej výprave v roku 1663 ubudlo na Záhorí slovenské obyvateľstvo. Novým etnikom sa stali , ktorí osídľovali kopanice v okolí Myjavy, Dúbravku, , Záhorskú Bystricu. V roku 1528 prichádzajú na západné reformační habáni. Ich strediskom sa stalo . Žili ako jedna veľká , spoločne hospodárili, nikto nesmel mať súkromný majetok. Zaoberali sa najmä keramikou, hrnčiarstvom. V 18. a 19. storočí sa Skalica preslávila jemným súknom. Brezová pod Bradlom sa stalo strediskom výroby kože a plátna. Myjava, a pytlikárstvom. V Šaštíne vznikla v roku 1736 kartúnku, ktorá bola do roku 1847, kedy zanikla, najväčšou a najznámejšou manufaktúrou na Slovensku. Patrila k najväčším v Európe, zamestnávala takmer 20 000 ľudí, svoje pradiarenské centrá mala v Dolnom , najmä vo Viedni. V Holíči vznikla manufaktúra na majoliku. Navyše sa stal strediskom zušľachťovania oviec. Skalica patrila v sedemdesiatych rokoch 18. storočia s 5 000 obyvateľmi medzi 10 najväčších miest Slovenska. V rokoch 1848 – 49 bola Myjava jedno z centier národného hnutia. Zišlo sa tu prvé národné zhromaždenie, ktoré vyhlásilo Slovenskú národnú radu ako reprezentatívny orgán (zahorie.sk).

Čítaj podobný článok  Múzeum slovenskej dediny v Martine

V lete sa tu konajú najväčšie a najvýznamnejšie stretnutia vojenských historických vozidiel a klubov vojenskej histórie na Slovensku s názvom a Slovenské . Iné : , , divadelné podujatie a Jablkové hodovanie v Malackách, Stupave a Jabloňovom, Habánsky hodový jarmok vo Veľkých Levároch,  v Plaveckom Štvrtku, Záhradná galéria Alojza Machaja v Plaveckom Štvrtku, a v Stupave,  pri Lozorne,  v Lozorne,  v Jabloňovom,  v Rohožníku, folklórne podujatie , gastronomické podujatie v Sološnici, Dožinková slávnosť v Plaveckom Petri, hudobné podujatie , vinohradnícky v Skalici, , Zámocké pivné v Holíči, Hradné v Podbranči,  a Martinské svetlonosenie v Senici,  na Kunovskej priehrade (Michaela Janotová, Eduard Timko).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post