Šport

Šport je úžasná vec. Naše správanie pri športových aktivitách je podobné ako kedysi prejavoval človek predátor v dobe, kedy človek lovil. Vzrušenie pri športe je veľmi podobné vzrušeniu, ktoré pravdepodobne pociťovali predchodcovia Homo sapiens z obdobia pred naším letopočtom. Je to pudová záležitosť. Pri športe – myslím tým športy, pri ktorých sa človek hýbe – pociťujem …

Muži

Fotografie …

Eurovea pred ČSOB Marathonom

V roku 2011 sa ČSOB Marathon konal 25.- 27.3.2011. Pred ním a počas neho sa v areáli Eurovea konalo množstvo iných podujatí, dalo sa zabaviť rôznym …

Biele šípy – krátky dokument o ľuďoch, ktorí radi hrajú hokej

Biele šípy v …

Turnaj mladých nádejí zo štyroch hlavných miest – Budapešti, Viedne, Bratislavy a Ľubľany

Zápolenie prebiehalo v športovej hale Mladosť, na futbalovom štadióne Interu Bratislava, v basketbalovej hale Interu Bratislava, na atletickom štadióne Interu Bratislava a v stolnotenisovej hale …