Register článkov a kľúčových slov foto.sozo.sk

Príspevky a kľúčové slová …

Staré domy

Staré domy …

Slovensko – krajina v srdci Európy

Slovensko leží v srdci Európy. Hraničí s Poľskom, Českom, Rakúskom, Maďarskom a Ukrajinou. Je to hornatá krajina, na Slovensku sú krásne hory, napr. Malá Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry. Takmer celým územím prechádza časť Karpatského oblúka. Z geologického a geotermálneho hľadiska je Slovensko veľmi bohatá krajina. Na Slovensku žijú prevažne slováci. Z menšín sú zastúpení maďarí, rómovia, ukrajinci, češi, nemci. Na Slovensku sa nachádzajú rôzne špecifické oblasti, ktoré majú svoj pôvod v minulosti: Hont, Gemer, Tekov, Turiec, Liptov, Spiš, Šariš, Abov, Zemplín, Uh, Novohrad, Orava. Na území Slovenska kedysi žili Kelti. Niekedy v 5. storočí sem prišli …

Hont

V niektorých turistických publikáciách sa región nazýva aj Poiplie. Názov je odvodený od šľachtického rodu Hunt – Poznan. Do regiónu Hont patrí napr. Banská Štiavnica, Bzovík, Krupina, Dudince, Bŕhlovce. Hranice tvorili Štiavnické vrchy na severe, Hron na západe, rieka Krtíš na východe, Dunaj a Ipeľ na juhu. Hontianska župa za Uhorska mala 2 633 km2 a siahal do dnešného Maďarska. Jej vznik sa datuje do 11. …

Slovenské mestá

Slovenské mestá …

Jazerá a vodné nádrže

Jazerá, jazierka, plesá …

Fontány

Fontány …

Kostoly

Kostoly …

Odrazy

Odrazy …

Kríže

Kríže

Lavičky

Lavičky …

Vchody

Fotografie …

Námestia

Fotografie rôznych námestí …