Francúzsko – krajina šesťuholníková

Meno France pochádza z latinského Francia, čo znamená „krajina Frankov“ … Vzhľadom k svojmu tvaru je občas opisovaná ako I`Hexagon. Najstaršie známky ľudského života sú z doby pred 1.8 miliónmi rokov. Z doby spred 18 000 rokov pred n.l pochádza jedna z mnohých zdobených mladopaleolitických jaskýň Lascaux … V krajine je štvrtý najväčší počet kultúrnych pamiatok svetového dedičstva UNESCO. Takmer 40. Známi sú maliari Édouard Manet, Edgar Degas … Hranice súčasného Francúzska zhruba zodpovedajú starovekej keltskej Galii. Galia bola podrobená Rimanmi v 1. storočí pred n.l. V 4. storočí sem začali prenikať germánski Frankovia. V roku 843 sa Franská ríša rozpadla na Východofranskú (dnešné Nemecko), Západofranskú ríšu (dnešné Francúzsko) a Lotrinsko. Známa je Francúzska revolúcia z roku 1789, zo začiatku 19. storočia pôsobenie Napoleona …

Český Krumlov, Donovaly, Ratnovce a iné

V chotári Modrovky sa pred 10 tisíc rokmi už natrvalo usídlili ľudia. V minulosti bola Modrovka spomenutá v histórii ako Kismodro (Zdroj: Modrova.eu.sk). Nad obcou sa našlo množstvo pazúrikov. V „Babicéch járku“ objavili v roku 1958 kostru skrčenca starú asi 3 000 rokov. Názov Modrovka nie je odvodený od slova „modrý“, ale od latinského slovíčka „mador“. Znamená vlhký …