Rodinné udalosti

Promócie, svadby, oslavy, Vianoce …

Baly

Baly, snopy ….

Pohyb vody

Pohyb vody …

Symetria

Symetria …

Hrady a zámky

Hrady a zámky …

Okrasná zeleň

Okrasná zeleň…

Najkrajšie kostoly

Najkrajšie kostoly …

Jeseň – obdobie farieb, zberu úrody

Fotografie …

Jesenné Piešťany

Jeseň v Piešťanoch …

Cesty

Fotografie …

Vodopády

Vodopády …

Kríže

Kríže

Lavičky

Lavičky …