Symetria

Symetria …

Hrady nad strechami

Hrady nad strechami …

Vianoce

Vianoce …

Koľajnice

Koľajnice …

Staré domy

Staré domy …

Korene

Korene …

Vlaky

Vlaky …

Stopy

Stopy …

Cintoríny

Cintoríny …

Okrasná zeleň

Okrasná zeleň…

Jar v Piešťanoch

Jar v Piešťanoch ….

Línie

Línie …

Jeseň – obdobie farieb, zberu úrody

Fotografie …