Turie

Turie leží medzi Lúčanskou Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v nadmorskej výške 300 metrom nad morom, 446 podľa Wikipedie. Pozdĺž Turského potoka. Turská dolina sa kolmo napája na Rajeckú dolinu. Na ploche 27.2 km2 tu žije 1995 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1386 pod názvom Turo. Obec Turie vznikla zlúčením osád Turo a Tri dvory, názov Turo tri dvory sa používal až do roku 1930. Názov Turie je pre obec od roku …

Baly

Baly, snopy ….

Zima v Bratislave

Zima v Bratislave …

Najlepšie fotografie vtákov

Najkrajšie vtáky …

Jesenné Piešťany

Jeseň v Piešťanoch …

Cesty

Fotografie …

Lavičky

Lavičky …

Noc – hra svetiel a tmy

Fotografie …

Piešťany v noci

Fotografie …

Vchody

Fotografie …

Dvere

Dvere …

Brány

Fotografie …