I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Grafitti

V rámci otvo­re­nia kúpeľ­nej sezóny 2005 v Pieš­ťa­noch mali k dis­po­zí­cii stenu, na ktorú pomo­cou spreja, nut­nej dávky vdy­cho­va­nia, vášne a lásky, tieto diela:

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech