Devínska Kobyla - unikátna lokalita celosvetového významu

ska Kobyla je jedna z najunikátnejších lokalít celého Slovenska. Britský botanik D. Moore v publikácii Plant Life pripravil celosvetový výber prírodovedne osobitne zaujímavých lokalít a z desiatich vymedzených pre celú Európu venoval dve strany skej Kobyle (inba.sk). Patrí do skych Karpát. Nachádza sa v tesnej blízkosti a – mestskej časti Bratislavy. Leží pri sútoku Morava s Dunajom. Ku nej patrí aj Sandberg. Je veľmi často navštevovaná. Kobyla, ako ju v Bratislave familiárne nazývame je skutočne veľmi bohatá na pestrú paletu foriem prírody. Vykazuje vysoký stupeň biodiverzity, aj preto, lebo pôvodne šlo o zalesnenú lokalitu, na ktorej však historicky hospodáril, odlesňoval, kosil apod. Je najvyšším vrchom skych Karpát s nadmorskou výškou 514 m nad morom a zároveň je najjužnejším výbežkom Malých Karpát. Má aj zákonnú ochranu, od roku 1964 je Národnej prírodnej rezervácie s rozlohou 101.12 ha (Wikipedia). Pod severovýchodnými svahmi medzi Dúbravkou a „Technickým sklom“ sa odkryli pozostatky vidieckej rímskeho typu z 3. storočia (panorama.sk). , ktorý je na ách sa nachádza neďaleko od Sandbergu, cca 600 metrov smerom ku u. Slúžil v minulosti ako vápenka (slovakia.travel).

skou hradnou skalou sa na našom území začína mohutný oblúk Karpát. Geologicky ku Karpatom patria aj Hundsheimské na pravom brehu Dunaja v Rakúsku. Južné svahy sú tvorené prevažne sivými vápencami, dolomitmi a karbonátovými brekciami. Súvrstvia sú 160 – 180 miliónov rokov. Vrchol je z druhohorných kremencov, ktoré vznikli stmelením plážového piesku (Informačná tabuľa).

Žijú tu viaceré druhy na svojej severnej hranici rozšírenia. Vyskytuje tu zriedkavá pamodlivka dlhokrká , ďalej sága stepný , modlivka zelená , vidlochvost feniklový , vidlochvost ovocný , jasoň chochlačkový Parnassius mnemosine, skaliar pestrý , cherrug (sazp.sk). Z rastlin sa tu vyskytuje kavyľ pôvabný pulcherrina a , 26 druhov vstavačov (Orchideaceae), , černastý , veľkokvetý , , kosatec nízky pumila, kosatec dvojfarebný variegata, . Vzácnosťou je ihlica nízka , , , , , , , Aplenium adianthum nigrum (sazp.sk).

Odkazy:

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu