Devínska Kobyla - unikátna lokalita celosvetového významu

ska Kobyla patrí k najdlhšie osídleným lokalitám na Slovensku. Už v období 5000 rokov pred n.l. si tu neolitickí stavali svoje prvé sídla. V 4 storočí pred n.l. sa tu usadili , ktorí začali klčovať . Po nich ovládli územie v 1. storočí n.l. a založili na juhozápadných svahoch skej Kobyly  (devinskakobyla.sk). Pod severovýchodnými svahmi medzi Dúbravkou a „Technickým sklom“ sa odkryli pozostatky vidieckej rímskeho typu z 3. storočia (panorama.sk). 

Masív skej Kobyly nazývajú geológovia aj „klenotnicou rozmanitosti geologických javov“. Približne pred 300 miliónmi rokov bolo toto územie súčasťou prakontinentu . V nasledujúcich obdobiach bolo toto územie niekoľkokrát zaplavené morom, v ktorom sa tvorili a dolomity – Devínska hradná skala, , , SandbergBádenské , ktoré sa nachádzalo na tomto území pred 14 – 16 mil. rokmi, modelovalo významnú lokalitu skamenelín na skej Kobyle – Sandberg. Nemalou mierou sa na formovaní skej Kobyly podieľajú Morava a Dunaj. Ich korytá sa postupne premiestňovali a približne pred 600 tis. rokmi vznikol ich sútok týchto riek v oblasti dnešnej skej Novej Vsi. Geologickými zmenami sa pod sku hradnú skalu presunul asi pred 130 tisíc rokmi (devinskakobyla.sk). skou hradnou skalou sa na našom území začína mohutný oblúk Karpát. Geologicky ku Karpatom patria aj Hundsheimské na pravom brehu Dunaja v Rakúsku. Južné svahy sú tvorené prevažne sivými vápencami, dolomitmi a karbonátovými brekciami. Súvrstvia sú 160 – 180 miliónov rokov. Vrchol je z druhohorných kremencov, ktoré vznikli stmelením plážového piesku (Informačná tabuľa).skou hradnou skalou sa na našom území začína mohutný oblúk Karpát. Geologicky ku Karpatom patria aj Hundsheimské na pravom brehu Dunaja v Rakúsku. Južné svahy sú tvorené prevažne sivými vápencami, dolomitmi a karbonátovými brekciami. Súvrstvia sú 160 – 180 miliónov rokov. Vrchol je z druhohorných kremencov, ktoré vznikli stmelením plážového piesku (Informačná tabuľa).

ska Kobyla je jedna z najunikátnejších lokalít celého Slovenska. Britský botanik D. Moore v publikácii Plant Life pripravil celosvetový výber prírodovedne osobitne zaujímavých lokalít a z desiatich vymedzených pre celú Európu venoval dve strany skej Kobyle (inba.sk). Patrí do skych Karpát. Nachádza sa v tesnej blízkosti a – mestskej časti Bratislavy. Leží pri sútoku Morava s Dunajom. Ku nej patrí aj Sandberg. Je veľmi často navštevovaná. Kobyla, ako ju v Bratislave familiárne nazývame je skutočne veľmi bohatá na pestrú paletu foriem prírody. Vykazuje vysoký stupeň biodiverzity, aj z dôvodu, že pôvodne šlo o zalesnenú lokalitu, na ktorej však historicky hospodáril, odlesňoval, kosil apod (Wikipedia). Pásli sa tu , ale aj a hovädzí . Zhruba v polovici 20. storočia pastva postupne zanikla (broz.sk). Na skej Kobyle žije niekoľkotisíc druhov živočíchov. Napr. kobylka modlivka . Viac ako 600 druhov motýľov, napr. vidlochvost feniklový jasoň chochlačkový viac ako 380 druhov chrobákov, napr. roháč obyčajný fúzač veľký Z vtákov na skalách hniezdi sokol myšiar zalietava sem ,  (devinskakobyla.sk). Žijú tu viaceré druhy na svojej severnej hranici rozšírenia. Vyskytuje tu zriedkavá pamodlivka dlhokrká , vidlochvost ovocný  (sazp.sk).

Z vegetácie tu dominujú teplomilné a vápnomilné , celkom je tu rastie viac ako 1 100 druhov vyšších rastlín. Medzi nimi 26 druhov orchideí. Vyskytujú sa tu teplomilné druhy hmyzu, prispôsobené extrémnym a dlhodobým obdobiam sucha (broz.sk).  Vyskytuje sa tu kavyľ pôvabný pulcherrina a , 26 druhov vstavačov (Orchideaceae), , černastý , , , kosatec nízky pumila, kosatec dvojfarebný variegata, . Vzácnosťou je ihlica nízka , , , , , , , Aplenium adianthum nigrum (sazp.sk), stepný relikt (devinskakobyla.sk).

ska Kobyla je najvyšším vrchom skych Karpát s nadmorskou výškou 514 m nad morom a zároveň je najjužnejším výbežkom Malých Karpát. Má aj zákonnú ochranu, od roku 1964 je Národnou prírodnou rezerváciou s rozlohou 101.12 ha (Wikipedia). ska Kobyla je aj tzv. územím európskeho významu, je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti a je súčasťou chránených území NATURA 2000 (broz.sk). , ktorý je na ách sa nachádza neďaleko od Sandbergu, cca 600 metrov smerom ku u. Slúžil v minulosti ako vápenka (slovakia.travel).

Odkazy

Fotografie z článku o Sandbergu

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu