I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Devínske jazero

je oblasť medzi rie­kou Mora­vou a Devín­skou Novou Vsou. Táto bývalá cit­livá hra­ničná oblasť si možno aj vďaka svo­jej minu­losti pone­chala prí­rod­nejší cha­rak­ter. Nie je to jazero, akoby názov napo­ve­dal, je to , , ktoré býva nie­kedy viac, či menej zapla­vené. Popri rieke sa nachá­dzajú mäk­kého luž­ného lesa, pre­dov­šet­kým a .

Odkazy:

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech