Potoky

Potoky …

Malé vodopády Studeného potoka

Malé vodo­pády Stu­de­ného potoka sa nachá­dzajú v Malej Stu­de­nej doline. Nedajte sa pomý­liť náz­vom, vodo­pády sú to pomerne veľké …

Hincov potok

Hincov potok …