Blatnica

Blatnica …

Martin – mesto Matice Slovenskej

Na necelých 68 km2 žije asi 60000 obyvateľov v Turčianskej kotline v Martine. Do roku 1950 niesol meno Turčiansky Svätý Martin. Nemecký názov je Turz-Sankt Martin, maďarský Turócszentmárton, latinský Sanctus Martinus, prípadne Martinopolis. Martin je administratívnym a hospodárskym strediskom Turca. Prvá zmienka o meste je z roku 1284. V oblasti sídliska Jahodník bolo odkryté pohrebisko z mladšej doby bronzovej. Táto časť Martina bola samostatnou osadou, ktorej meno bolo Malá Bystrica a neskôr Jahodník. Písomná zmienka o nej z roku 1258. Osada Jordán existovala …

Múzeum slovenskej dediny v Martine

Fotografie …