Vysoká pri Morave

Vysoká pri Morave bola pradávnym sídliskom a pohrebiskom. Nachádzajú sa tu žiarové hroby zo 6. – 7. storočia a z 9. storočia. Prítomnosť prvých obyvateľov sa datuje do mladšej doby kamennej. Prvé písomné zmienky o obci Znoyssa sú z roku 1271. V 16. storočí sa tu usadili chorvátski kolonisti. Rieka Morava zabezpečovala obci zdroj obživy a príjmu. Významnou pamiatkou je rímskokatolicky kostol svätého Andreja Apoštola. Už v roku 1697 tu založili cech rybárov. Okrem toho sa ľudia venovali poľnohospodárstvu, včelárstvu a výrobe úžitkových predmetov z tŕstia. V katastri obce sú prírodné rezervácie Dolný les a Horný les a Rozporec. Obci dnes žije 2183 obyvateľov na ploche necelých 34 …

Plavecké Podhradie

Plavecké Podhradie leží na východe Záhorskej nížiny, v doline na úpätí Malých Karpát. Nachádza sa tu jaskyňa Haviareň a Plavecká jaskyňa, vápencové kameňolomy. V roku 1953 bola vyhlásená prírodná rezervácia Roštún – vápencový bralnatý hrebeň s hniezdiskom sokola rároha. V okolí Plaveckého hradu je na ploche 39 km2. Plavecký kras s množstvom vyvieračiek, krasových prameňov, jaskýň, priepastí, závrtov, jaskynných výklenkov, komínov. Na vrchu Pohanská sa nachádzajú sídliskové nálezy lužickej kultúry a keltské oppidum. Historické názvy obce: Detreh, Dethruh, Detrvh, Blasenstein, Plawcz, Detrehkv, Plozsten, Plaweska, Podhradia …