Lipovník – obec pod Marhátom

Obec v okrese Topoľčany medzi obcami Vozokany a Bojná. Nad dedinou sa čnie hradba Považského Inovca. Prvá písomná zmienka o obci ležiacej v nadmorskej výške 262 metrov nad morom v severozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny, je z roku 1283. Prvá zmienka vraví o obci s názvom Lipolnuk. Až od roku 1808 ma obec súčasné pomenovanie Lipovník. V roku 1715 tu žilo 23 domácností. V súčasnosti má obec 330 obyvateľov. V minulosti mala obec pri potoku Hlavinka tri mlyny. Rímskokatolícky …

Vozokany – dedina pod Marhátom

Vozokany pri Topoľčanoch sú najbližšia dedina pod Marhátom, na úpätí Považského Inovca. Z informačnej tabule som sa dozvedel, že prvý krát je obec spomínaná v roku 1318 ako Wezeken, obec voziarov Nitrianskeho hradu. Za svoju históriu patrila Ostrihomskej kapitule, Esterházyovcom, Méryovcom, Ocskayovcom. Erb pochádza z 18. storočia a znázorňuje kopajúceho Permoníka v železorudných baniach pod Marhátom. Spisovateľ František Hečko nazval tento kraj „Krajom mlieka …