Starý Tekov – obec pri Leviciach

Vykopávky svedčia o pravekom osídlení, našli sa tu popolnice, a na neďalekých malokozmálovských vŕškoch pozostatky avarských … Zaujímavou skutočnosťou je, že na mieste cintorína, ktorý sa nachádza v centre obce, bol Tekovský hrad, o ktorom je zmienka …