Vaďovce – obec sporu ?

Vaďovce sú obcou na Myjave. Vaďovce sú spomínané v roku 1392 v darovacej listine kráľa Žigmunda. V tejto listine je obec pod názvom Wath. V roku 1414 sa obec v iných prameňoch udáva ako Wadowich. Iné neskoršie názvy: Wadowych, Wagyouch, Wadocz, Vagyocz, Wagyowetz, Vagyovcze, Wagyócz, Vagyócz, Wadowce, Vagyóc. Rímsko-katolícky kostol svätého Michala postavili v rokoch 1424 – 1427. Podľa Varsíka je názov obce odvodená o slovanského vad, ktoré znamená … Obec leží na dolných svahoch medzi Bielymi Karpatmi a severnými výbežkami Malých Karpát. Patrí do oblasti s miernymi zimami, ale údolnej …

Luskovica

Luskovica je časť Krajného. Leží medzi Krajným a Jablonkou. Žije tu len 36 obyvateľov v 23 trvalo obývaných domoch …

Krajné Ošmek

Ošmek

Višňové – kraj pod Čachtickým hradom

Fotografie pochádzajú z oblasti pri obci Višňové na Myjave. Nad obcou Višňové je Čachtický hrad. Najrýchlejšia cesta k nemu je práve z Višňového, napokon na fotografiách je vidno na …

Jablonka – stred Myjavy

Pri myjavskej obci …

Žadovica – kraj medzi Čachtickými a Myjavskými Karpatmi

Fotografie sú z krajiny pri obci Žadovica – jednej z mnohých …

Jeruzalem na Myjave

Je to trochu zvláštne, aj na Slovensku máme Jeruzalem :-)). Medzi Matejovcom a Sychrovom sa nachádza Jeruzalem, malá dedina na Myjave. Fotografie …

Hrachovište – krajina pod Plešivcom

Hrachovište je obec na Myjave. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392 pod názvom Hrachowich. Významný je barokový rímsko-katolícky kostol Navštívenia Panny Márie z 18. storočia Nad obcou je …