Benátky na vode

Fotografie …

Život v Benátkach – v meste gondol

Fotografie so života v meste Benátky …