Rodinné udalosti

Fotografie …

Rodinné fotografie

Popis fotografií je mierne z pohľadu malého dieťaťa …

Lipovnícka svadba

Fotografie pochádzajú zo svadby …