Pestované rastliny

Zoznam druhov (20) …

Cicavce

Zoznam druhov (8) …

Vtáky

Zoznam druhov (25) …

Rastliny rastúce v prírode

Adonis vernalis …

Panorámy

Zopár panorám …

Hmyz

Acheta domestica, Archimandrita tesselata, Blaberus craniifer, Blaptica dubia, Elliptorhina javanica, Eublaberus distanti, Gromphadorhina portentosa, Gryllus asimilis, Lucihormetica verrucosa, Pachnoda marginata peregrina, Schistocerca gregaria, Shelfordella tartara, Tenebrio molitor, Zophobas morio

Starý Tekov – obec pri Leviciach

Vykopávky svedčia o pravekom osídlení, našli sa tu popolnice, a na neďalekých malokozmálovských vŕškoch pozostatky avarských … Zaujímavou skutočnosťou je, že na mieste cintorína, ktorý sa nachádza v centre obce, bol Tekovský hrad, o ktorom je zmienka …

Dreviny

Zoznam druhov (28) …

Rychnov nad Kněžnou – malé mestečko vo východných Čechách

Prvá písomná zmienka o Rychnove je z 1.2.1258 v listine Přemysla Otakara II., kde je uvedený ako jeden zo svedkov Hermann de Richenawe – Heřman z Rychnova. V roku 1783 bol v Rychnove zriadený vrchnostenský súd. V roku 1950 došlo k pripojeniu niektorých okolitých obcí. Neskôr k ich osamostatneniu a od 1.1.1981 opäť k pripojeniu Dlohé Vsi, Jahodova, Jam, Jedliny, Lipovky, Litohradu, Lukavíc, Nového a Starého Lokota, Rovně, Slemena a Synkova. Po roku 1989 došlo k osamostatneniu obcí Jahodov, Lukavice, Slemeno a Synkov. V súčasnosti má Rychnov tieto časti: Dlouhá Ves …

Článkonožce

Zoznam druhov (6) …

Plazy

Zoznam druhov (10) …

Žaby

Zoznam druhov (3) …