Vtáky

Zoznam druhov (25) …

Panorámy

Zopár panorám …

Dreviny

Zoznam druhov (28) …

Článkonožce

Zoznam druhov (6) …

Plazy

Zoznam druhov (10) …

Múzeum slovenskej dediny v Martine

Skanzen v Martine je národopisnou expozíciou. Nachádza sa v Jahodníckych hájoch, na východ od mesta Martin. Podáva obraz ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života našich predkov z obdobia druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia z oblastí severozápadného Slovenska – Oravy, Liptova a Kysúc. A neskôr aj Turca. Prvý zámer výstavby vznikol v roku 1930. Základný kameň expozície bol položený v roku …