Hits: 31647

Bratislava je známa aj ako „Krásavica na Dunaji“ a Mesto Mieru. Rozloha Bratislavy je 367,584 km2. Leží v nadmorskej výške 126 až 514 metrov nad morom. V Bratislavskej aglomerácií žije 546 300 obyvateľov. Denne sem dochádza 150 – 200 tisíc ľudí za prácou. Historické názvy Bratislavy: , , , , , , , , , Pressburg, , , , , . Trvalé osídlenie územia Bratislavy začalo pravdepodobne v mladšej dobe kamennej. V rokoch 400 – 50 pred n.l. tu boli , čoho dôkazom je keltské s mincovňou. Medzi prvým a piatym storočím stredom mesta viedla . Medzi 6. a 8. storočím sem prišli prví a . V rokoch 633 – 658 bola Bratislava súčasťou Samovej ríše. Od konca 8. storočia do roku 833 bola súčasťou Nitrianskeho kniežatstva a do roku 907 Veľkej Moravy (Wikipédia). V rokoch 1241 – 1242 zaútočili na Bratislavu , mesto však nedobyli. V roku 1465 založil Korvín Academiu Istropolitanu, prvú univerzitu na území Slovenska (Wikipédia). V rokoch 907 až 1918 bola Bratislava súčasťou Uhorska.

Čítaj podobný článok  Drážďany - zelená perla Nemecka

V rokoch 1563 – 1830 je Bratislava korunovačným mestom uhorských kráľov. Približne do roku 1870 bola Bratislava prevažne mestom nemecky hovoriaceho obyvateľstva. V roku 1946 sa k Bratislave pripojili Devín, , Lamač, Petržalka, , a . V roku aj , Devínska Nová Ves, , , Rusovce, a Záhorská (Wikipédia). Ružinov má tieto miestne časti: Nivy, , , , , , , . : Dolné Hony. : Dolné hony, , , . Nové Mesto: , , , , , Pasienky / , Vinohrady. : , , . : , , , , Rovnice. : , , . : , . : , , , , , , . : , , , Lúky, , , , , (wikipedia.sk).

Čítaj podobný článok  Rieka Morava

Osobnosti Bratislavy: nemecký klavirista a skladateľ , nositeľ Nobelovej ceny za fyziku , fyzik a matematik , rabín Samuel Benjamin Sofer, sochár Viktor Oskar Tilgner a množstvo iných (wikipedia.sk). 

Príspevky o Bratislave

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post